S extrémní chudobou to tak dobře nevypadá

Početně extrémní chudoba sice klesá, ale špatná zpráva je, že s extrémní chudobou se hůře bojuje.

Švédský akademik Ansrosling se stal slavným tím, jak hovořil o rychlém snižování extrémní chudoby, napsal The Economist (vydání 22/09/2018). Jenže teď se to mění. Světová banka vydala odhad extrémní chudoby za rok 2015. Extrémní chudoba je definována jako žití za méně než 1,90 dolaru na den v kupní síle roku 2011.

Dobrá zpráva je, že chudoba klesá. V roce 2015 tvořilo kategorii extrémně chudých 736 milionů lidí, tj. 10 % populace. Banka odhaduje, že v roce 2018 to může být 8,6 % populace (poz. redakce: na obrázcích v odstavci 1b vidíme, že u Číny došlo k markantnímu poklesu počtu chudých lidí ze 756 milionů v roce 1990 na 25 milionů v roce 2013).

Jenže ta špatná zpráva je, že s extrémní chudobou se hůře bojuje. Asie zažila rychlý ekonomický růst, takže pauperizace se týká hlavně subsaharské Afriky. Africká chudoba je ve znamení slabých ekonomik, vysoké míry porodnosti, řada chudých Afričanů se hranici 1,90 dolaru za den ani nepřiblíží.

Světová banka se domnívá, že v letech 2013-2015 počet chudé populace subsaharské Afriky vzrostl na 413 milionů (zde graficky znázorněna prognóza na období 2015-2030). Globální míra chudoby tak klesá, ale jen polovičním tempem.

Poslední odhady říkají, že Blízký východ a severní Afrika zaznamenávají zdvojnásobení počtu chudých lidí, z 10 milionů na 19. tento nárůst je vysvětlitelný Sýrií a Jemenem. Těžko se sbírají data, ale zřejmě to ukazuje na širší změnu. Extrémní chudobu najdeme v chaotických, špatně spravovaných místech. Zřejmě roste také ve Venezuele.

Laurence Chandy z UNICEF říká, že svět se snaží dostat lidi z extrémní chudoby. Ale je tu ještě druhý úkol, který je akutnější. Jak zabránit tomu, aby se celé populace nespadly do extrémní chudoby.

Pozn. red.: na chudobu se také váže podvýživa, na mapce 2c jsou zřetelně vidět státy, kde je široce rozšířena. Jedná se o subsaharskou Afriku, jižní a východní Asii a také oblast Pacifiku. Další informace a nejnovější odhady chudoby najdete na portálu PovcalNet a Poverty and Equity Data.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.