Sociální a daňová politika v návrhu italského státního rozpočtu pro rok 2019

Naděžda Bonaventurová shrnuje rozpočtové kroky italské vlády na rok 2019 s důrazem na daňovou a sociální politiku.

V pátek 28. září 2018 bylo italským parlamentem schváleno zvýšení růstu deficitu 130 miliard euro nad hranici dvou procent, k níž se zavázaly vlády Pd. Deficit nyní může růst o 2,4 procent, což umožní zmírnění nebo zrušení některých úsporných opatření a pomoc občanům, kteří žijí pod hranicí chudoby. V polovině října bude předložen návrh státního rozpočtu, předpokládající utracení částky přesahující 30 miliard euro. Z toho bude 17 miliard vynaloženo na důchody a pomoc pro sociálně slabé občany, tzv. reddito di cittadinanza a bude jim vypláceno měsíčně 780 euro po dobu tří let. Nárok na dávku zaniká, pokud ten, kdo ji pobírá, odmítne dvě po sobě následující nabídky od pracovního úřadu. Částka 1,5 miliardy euro bude vynaložena na posílení a rozšíření sítě úřadů práce. Bude zaveden základní důchod (pensione di cittadinanza), který vznikne dorovnáním penze, kterou důchodce pobírá, a to na částku 780 euro.

Bude zavedena rovná daň 15 procent pro podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné do výdělku 65 tisíc euro za rok. Tato daň v sobě pojme dosud existující různé druhy dílčích daní. Pro mladé začínající podnikatele do 35 let, pro start-upy a pro lidi, začínající podnikat ve věku nad 55 let bude daň snížena na 5 procent pro první daňová období po zahájení podnikání. Cílem je pomoci lidem, kteří začínají podnikat nebo se vracejí na trh práce. Vláda pracuje na důchodové reformě, kde nárok na plný starobní důchod bude vznikat po 38 letech příspěvků a v 62 letech věku.

Vláda zavede tak zvaný daňový smír: celkem je v Itálii asi 20 milionů poplatníků, kteří mají dluhy vůči finančnímu úřadu. Přitom 55,1 procent dluží částky, které nepřesahují 1000 euro a 99,1 procent dlužníků má dluhy do 500 tisíc euro. Bohužel dluhy nad 500 tisíc euro představují svou hodnotou 66,1 procent z celkového dluhu.

Při splnění určitých podmínek (výše dluhu a dodržení splátkového kalendáře stanoveného Finančním úřadem, splacení celého dluhu do určitého data) se odpouštějí úroky z dluhu, zastavují se soudní řízení proti dlužníkům. Kdo už začal splácet dluh a dodržuje splátkový kalendář, bude si moci rozložit další splátky na delší období a vyjednat si výhodnější splátkový kalendář. Detaily jsou zajímavé, budou v dekretu, který má v nejbližší době vyjít. Dále se počítá s odškodněním střadatelů, kteří byli poškozeni či přímo podvedeni bankami v době bankovní krize, kdy banky přenášely nekalým způsobem krizi v bankovním sektoru na své klienty. Na odškodnění má být vynaloženo 1,5 miliard euro, které mají být čerpány ze spících účtů.

V souvislosti s tímto souborem opatření vycházejí neustále komentáře a články o fatálním nebezpečí, které pro Itálii představuje zvětšení zadluženosti atd. A každá informace o tom, jak vláda uskutečňuje svůj program, jak slíbila voličům, doprovází v ekonomickém deníku Il Sole 24 Ore povinně video, kde se hovoří katastrofickým tónem o budoucím devastačním dopadu zvýšení státního dluhu. Takových řečí se však italští občané za vlády „levicové“ Pd naposlouchali tolik, že je stěží budou poslouchat poté, co ve volbách dali jasně najevo, že se dále nenechají finančně škrtit ve jménu současného již z principu nefunkčního a reálně nefungujícího modelu evropské hospodářské integrace.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.