Společnosti se musejí připravit na masivní změny kvůli globálnímu oteplování

Reuters. Mezivládní panel o klimatické změny při OSN zveřejnil zprávu, která tvrdí, že je možné, že mezi roky 2030 až 2052 porostou teploty o 1,5 stupňů. Odhad platí v případě, že bude nadále pokračovat současný trend oteplování planety.

Zpráva byla připravená pro vlády, které jsou signatáři Pařížské dohody z roku 2015 a popisuje dopad globálního oteplování a kroky, které by se měly učinit k zadržování oteplování planety. Hodnocení je postaveno na datech z oblasti vědeckého, technického a sociálně-ekonomického výzkumu. Porovnává dopady oteplení o 1,5 stupňů a 2 stupně.

Společnosti by se podle zprávy měly připravit na „masivní“ a „bezprecedentní“ změny k tomu, aby zastavily nárůst teplot. V případě, že se zadržování růstu teplot nebude dařit, zvyšují se rizika vln horka a povodní spolu s možnostmi sucha v některých regionech.

Zpráva tvrdí, že by bylo lepší udržet růst teplot na 1,5 stupních a ne na 2 stupních, jak to dělá Pařížská dohoda. Snížení cílového čísla by přineslo pozitiva v případě pomalejšího zvedání hladin moře, omezilo vymírání živočišných druhů a mělo celkový dopad na ekosystémy planety.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.