Koná se každoroční zasedání Mezinárodního měnového fondu

Každoroční zasedání MMF a Světové banky proběhá letos na Bali v termínu 8. až 14. října. Kromě toho se zde sejde i Brettonwoodská mezinárodní rada.

Toto setkání sdružuje centrální bankéře, ministry financí, představitele soukromého sektoru, zástupce organizací občanské společnosti a akademické pracovníky, kteří budou diskutovat o otázkách celosvětového zájmu, včetně světového hospodářského výhledu, vymýcení chudoby, hospodářského rozvoje a účinnosti pomoci. Konat se budou také semináře, tiskové konference a mnoho dalších akcí zaměřených na globální ekonomiku, mezinárodní rozvoj a světový finanční systém.

Na programu jsou mimo jiné následující témata: světový ekonomický výhled a posílení role žen na pracovištích. Této panelové diskuse se zúčastní i ředitelka MMF Christine Lagardeová a bude se zabývat tím, jak může rostoucí účast žen na trhu práce podporovat cíle růstu, rozvoje a stability zemí, včetně politik zaměřených na pomoc ženám při řešení nových technologií.

Součastí událostí na Bali bude i zasedání Brettonwoodské mezinárodní rady, kde je možná účast jen na pozvání. Vystoupí tam také Christine Lagardeová (pozn. red.: účastnila se konference Bilderbergu v roce 20162017). Rada se každoročně schází, aby diskutovala o možných pokrocích v naléhavých mezinárodních ekonomických, finančních a obchodních otázkách. Tento rok se budou zkoumat současné i budoucí síly, které formují globální ekonomiku, a projednávat způsoby, jak lze multilaterální systém a instituce modernizovat, aby splnili požadavky pro příští generaci.

Podívejme se však blíže na členy Brettonwoodské rady, najdeme tu několik známých jmen: Henry A. Kissinger (americký politolog a bývalý poradce pro národní bezpečnost, pravidelný účastník konferencí Bilderbergu), George Soros (Soros Fund Management), Jean-Claude Trichet (bývalý prezident ECB, nyní předseda správní rady think tanku Bruegel v Bruselu, najdeme ho v Trilaterální komisi), Paul A. Volcker (The Volcker Alliance, bývalý předseda Rady guvernérů FEDu, je ve výkonném výboru Trilaterální komise a stejně jako Trichet je členem Group of Thirty), James D. Wolfensohn (Wolfensohn & Company LLC, bývalý prezident Světové banky, účastnil se Bilderbergu r. 2017, působí také ve think tanku Carnegie), Robert B. Zoellick (AllianceBernstein, působil v Goldman Sachs, bývalý prezident Světové banky, rovněž ho najdeme na seznamu Bilderbergu 2017), Marcus Wallenberg (Skandinaviska Enskilda Banken, najdeme ho v řídícím výboru Bilderbergu), Axel A. Weber (UBS AG, člen Group of Thirty, bývalý prezident německé Bundesbanky v letech 2004 až 2011, kdy také působil jako člen Rady guvernérů Evropské centrální banky, člen představenstva Banky pro mezinárodní platby), Kenneth Rogoff (profesor ekonomie na Harvardu, bývalý vedoucí ekonom MMF, člen Group of Thirty).

Seznam členů Brettonwoodské rady je dlouhý a je velmi zajímavé, že se tam objevuje i jméno našeho Josefa Tošovského (Financial Stability Institute) a na závěr další světoznámá postava: Madeleine Albrightová, která působí v Albright Stonebridge Group (poradenská společnost). V týmu ASG figuruje i známý německý politik Joschka Fischer, který radí klientům v otázkách týkajících se Německa a Evropské unie z berlínské kanceláře. Fischer byl v období 1998-2005 ministrem zahraničí a vicekancléřem SRN. V současné době je vedoucím obchodním partnerem globální strategické společnosti Joschka Fischer and Company založené v roce 2009 (JF&C). Jeho osobní profil na webu ASG uvádí také členství v European Council on Foreign Relations a International Crisis Group (pozn. zde letošní seznam ICG i se známými jmény jako je: George Soros, jeho syn Alexander Soros, Sigmar Gabriel a Wesley Clark).

Výroční zprávy MMF a Brettonwoodské mezinárodní rady zdezde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.