Nejvyšší nezaměstnanost v EU se týká občanů třetích zemí

Ve velkých městech EU se nejvyšší nezaměstnanost týká lidí ze zemí mimo EU. Výjimkou jsou Česko a Chorvatsko.

Lidé, kteří se narodili mimo Evropskou unii, mají větší „šanci“ na to být nezaměstnaní ve velkých městech Evropské unie, informoval Eurostat. Výjimkou jsou Česká republika a Chorvatsko.

Statistika ukázala na to, že 33 % lidí, kteří pocházejí ze zemí mimo EU, bylo nezaměstnaných konkrétně v Řecku. V případě lidí narozených v EU byla nezaměstnanost na 30 % a 24,6 % místních obyvatel. Ve většině členských států EU je situace podobná.

Ve Španělsku například byla nezaměstnanost pro lidi narozené mimo EU 24,6 %, pro obyvatele z jiných členských států pak 20,1 % a 17,2 % pro místní občany.

Rozdíly byly velmi silné ve městech v Belgii, kde byla nezaměstnanost lidí s původem mimo EU dvojnásobná ve srovnání s občany z jiných zemí EU. Podobně tomu bylo také ve Švédsku a Finsku.

V případě Chorvatska a Česka lze vysledovat výjimky. V Chorvatsku mají nejvyšší podíl nezaměstnanosti místní obyvatelé s 11,3 % a v ČR se jedná o občany z jiných států EU, a to v hodnotě 6,2 %.

Pokud jde o země jako jsou Itálie, Kypr, Irsko a v Portugalsko, byla výše nezaměstnanosti pro občany z jiných zemí EU nižší než u místních občanů (ta byla vyšší).

Celková nezaměstnanost v EU činila 9,1 %. Pro občany z ostatních nečlenských zemí činila 15,4 %.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.