Jak dosáhnout odpovědné turistiky?

Globální turismus je na neudržitelné cestě růstu a vysoké počty turistů mají negativní dopady na místa. Praha a rozlučkové večírky jsou jeden příklad.

Rozlučkové večírky pro ženichy i nevěsty jako zdroj přílišného turismu jako zátěže pro města sleduje článek Elisy Burraiové z Leeds Becket University při jejím hledání cest k odpovědnému turismu. Podle čísel britské asociace pro cestovní kanceláře se těchto turistických akcí v roce 2015 zúčastnilo na 1,3 miliony Britů. A nejpopulárnější místa: Praha, Barcelona, Benidorm, Dublin a Amsterdam.

Tyto večírky pro ženichy a pro nevěsty stojí v průměru 1000 liber, většina z toho padá na nápoje a na ubytování, říká jeden z posledních výzkumů. A tento typ turismu negativně ovlivňuje turistické destinace, protože přináší malé hospodářské příjmy, ale nese s sebou velké sociální náklady – například kriminalitu a chování bez respektu.

V současnosti není drahé cestovat po Evropě, což vede k tomu, že o to má stále více lidí zájem. Jenže pokud směřují na stejná místa, vede to k předimenzování turismem. Rozlučkové party jsou součástí tohoto problému, píše dálek článek.

Dopady se liší: může se jednat například o hluk a frustrace místních obyvatel, přetížení místní infrastruktury a environmentální dopady, stále větší nedostatek služeb pro místní lidi. Masový turismus má také vliv na nárůst místních nájmů v určitých oblastech města. To je přesně důvod, proč město Berlín zakázalo pronajímání bytů přes Airbnb.

Statistika Světové turistické organizace ukazuje, že v roce 2017 se počet turistů celosvětově zvedl o 7 %, dosáhl tak 1,322 miliard lidí. V roce 2018 by měl tento růst pokračovat o 4 až 5 %. Jedná se tak o čísla vyšší, než původně organizace předpokládala pro roly 2010-2020.

Tato čísla ukazují, že i přes snahy některých měst omezovat přílišný turismus, je turismus na vzestupu, a to v neudržitelné míře.

Přemíra turismu je výsledkem globálního kapitalismu, píše autorka dále a odkazuje k tomu, že k němu přispívá mobilita, liberální trhy, deregulace a také malé státní intervence.

Je tu možnost odpovědného turismu, který má být odpovědí na předimenzovaný turismus. Odpovědný turismus se snaží o to udržet přirozené prostředí destinací a posílit ekonomický blahobyt místa i respektovat život místních lidí. Za takovou formu turismu se považuje například dobrovolný turismus, který ale autorka považuje za formu „morální spotřeby“ – mladí a nezkušení lidí často krátkodobě pracují na rozvojových projektech v nějaké rozvojové zemi. Výsledek je často ale negativní, například závislost, vykořisťování nebo dokonce obchod s dětmi. Místo řešení problémů tak takový turismus k problémům dál přispívá.

S ohledem na odpovědný turismus se často mluví o jednotlivcích a jejich odpovědnosti. Jenže to ponechává stranou odpovědnost státu i vlád. Nízkonákladové aerolinky a společnosti nabízející levné rozlučkové party nebo levní turisté, kteří chtějí nejlevnější cesty, mají všichni svoje odlišné zájmy a často je nezajímá širší kontext.

Je pochopitelné, že lidé chtějí vidět zajímavá místa. Nicméně mělo by se tak dít odpovědně. K tomu je potřeba společný přístup k problému ze strany turistů, cestovek, bloggerů o cestování a vlád, aby pro budoucnost promysleli koncepci odpovědného turismu, končí článek.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.