Koná se summit ASEMu, setkání Asie a Evropy

Ve dnech 18. a 19. října se v Bruselu uskuteční již 12. summit ASEM (Asia-Europe Meeting). Heslem letošního setkání je: Evropa a Asie – globální partneři pro globální výzvy.

ASEM je jedinečná platforma dialogu a spolupráce mezi Asií a Evropou o velkých výzvách rychle se měnícího světa, kam patří konektivita, obchod a investice, klimatické změny, ale také rozsáhlé bezpečnostní problémy, boj proti terorismu, migrace, námořní bezpečnost a kybernetické otázky.

Setkání se zúčastní 51 hlav států a předsedů vlád z Evropy i Asie. Evropskou unii budou zastupovat: předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, předseda Evropské rady Donald Tusk a vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová.

Byla to právě Mogheriniová, která v září reagovala na projekt nové Hedvábné stezky s tím, že by měla být Evropa a Asie lépe propojená. Asie je region s největší poptávkou po infrastruktuře a nejvyšším předpokládaným růstem na světě. Cílem je proto zlepšit spojení mezi Asií a Evropou tak, aby bylo užitečné pro celou planetu.

Federica Mogheriniová opakovaně zdůraznila, že toho lze dosáhnout vybudováním nových vazeb a sítí s Asií, posílením partnerství založeného na zásadách multilateralismu a globální architekturou založenou na mezinárodních pravidlech.

Odhaduje se, že Asie potřebuje 1,3 bilionu eur ročně na investice do infrastruktury. Příležitosti pro evropské společnosti byly tak „jasně dány“, zdůraznila Mogheriniová a odkazovala se na investiční nástroje, jako je tzv. Junckerův plán.

Podle Barta Broera z Centra pro EU-Asii je těžištěm zájmu Evropské unie udržitelnost: investice by měly respektovat pracovní práva, ne vytvářet politické nebo finanční závislosti a zajistit rovné podmínky pro podniky. Důvodem je to, že Peking v současné době nakupuje důležitou infrastrukturu v Evropě, zatímco evropské přímé zahraniční investice v Číně klesají.

Mogheriniová zdůraznila přesvědčení EU o tom, že veškeré investice do zlepšování propojení musí být založeny na mezinárodních pravidlech a předpisech.

Na dotaz, co by se stalo, kdyby Asie nevykazovala žádný zájem o „evropský způsob“, Mogheriniová pouze řekla, že dosud viděla „velký zájem“. Podle toho dospěla k závěru: „V posledních několika měsících, kdy jsem cestovala do Asie, jsem se se svými asijskými protějšky, včetně regionálních organizací, zúčastnila 20 bilaterálních setkání. A existuje mnoho poptávky a zájem o evropský způsob vytváření sítí.“

První ASEM summit se konal v Bangkoku v roce 1996 a nyní sdružuje 53 partnerů z Evropy i Asie, kteří představují 60 % světového HDP, populace i globálního obchodu, koná se každé dva roky.

Podrobnější informace o projektu Evropa-Asie zde a zpráva ASEM za rok 2016 zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.