Dvě ukrajinské pravoslavné církve vedou spory o jméno a status nové církve

Dvě z církví, které se mají spojit do jedné národní nezávislé církve, se zatím nemohou shodnout na jméně, stanovách ani statusu.

Metropolita Makarij, který vede Ukrajinskou autokefální pravoslavnou církev, už připustil, že vede spor s představitelem Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu Filaretem o tom, jak se nová spojená církev na Ukrajině bude jmenovat a jaký bude mít status i stanovy.

K sjednocení obou církví je potřeba svolat církevní sněm čili sobor. Podle Makarije neexistují pro svolání soboru církevní stanovy, Filaret ale tvrdí, že stanovy má jeho církev. Kromě toho měl Makarijovi sdělit, že nová církev už svůj název má a stačí se s ní jen sjednotit. Jako problém se ukazuje i to, zda bude v čele nové církve metropolita nebo patriarcha. Filaret trvá na tom, že v čele bude stát patriarcha.

Tyto spory jsou výsledkem procesu udělení nezávislosti ukrajinské pravoslavné církvi, který má také znamenat spojení dvou dosavadních církví do jedné národní. Autokefalii má ukrajinskému pravoslaví udělit konstantinopolský ekumenický patriarchát. Na Ukrajině také působí Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu, která nezávislost obou církví, chápaných jako „razkolniki“, odmítá. Spor o Ukrajinu vedl k faktickému rozkolu světového pravoslaví v rámci sporu mezi Moskvou a Konstantinopolí.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.