EU a Rusko mají výběrově spolupracovat, doporučili odborníci EU i Ruska

Expertní skupina pod záštitou Evropské unie EUREN vyjmenovala oblasti možné spolupráce s Ruskem.

Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem může zachránit „výběrová spolupráce“ v oblasti vztahů s Čínou, íránské jaderné dohody a změny klimatu – to je závěr expertní skupiny EUREN, která vznikla v roce 2016 a spolupracují v ní hlavní analytická centra Ruska i EU.

Evropští a ruští experti ohodnotili současnou fázi „strategického partnerství“ mezi EU a Ruskem jako „strategickou nedůvěru“. EUREN představuje expertní fórum, které reaguje na hlubokou krizi vzájemných vztahů a připravuje doporučení jejich zlepšování. Aby mohla nastat změna dnešní negativní dynamiky, doporučují experti přejít k „výběrové spolupráci“, jak ji už v roce 2016 nazvala představitelka EU pro zahraniční politiku Federica Mogheriniová. Poprvé tento pojem zazněl v souvislosti s celkem pěti principy, na jejichž základě má, dle návrhu Mogheriniové, spolupráce probíhat:

1) splnění dohod „Minsk 2“, 2) posílení vztahů EU se zeměmi postsovětského prostoru, 3) posílení energetické bezpečnosti a kroky proti ruské propagandě, 4) spolupráce s Ruskem v oblastech, které odpovídají zájmům EU a 5) podpora rozvoje občanské společnosti v Rusku.

Ruský expert Alexandr Aseněnok upřesňuje, že v první fázi budily návrhy odpor, ale později se podařilo najít porozumění a naplnit je pozitivním obsahem. Další ruský odborník Ivan Timofejev popsal společné zájmy obou zemí jako prevenci válečných konfliktů a eskalace. Zájem odborníků v rámci skupiny se zaměřil i na možnosti vzájemného působení evropské a eurasijské integrace. „Model současného partnerství je možný“, řekl Timofejev.

Odborníci také hodnotili vztahy k Číně a došli k závěru, že čínský projekt Jednoho pásma, jedné stezky je „výhrou pro všechny“. Doporučení se dotkla i mezinárodních problémů. Zde se hovořilo o řešení krize ve vztazích mezi USA a Íránem, o Sýrii a možnostech mírového procesu zde, a nakonec i o rozvoji méně zpolitizovaných oblastí spolupráce jako je ochrana přírody a klimatická změna.

Zaznělo také, že obě strany – EU i Rusko – jsou na sobě závislé a přestože se příliš nesnaží o kontakty, mají zájem na stabilní evropské bezpečnosti. Sdělila to německá politoložka Sabine Fischerová. Fischerová také navrhla, aby obě strany společně hodnotily změny, ke kterým na kontinentu dochází.

Ruský odborník Timofejev zhodnotil v této souvislosti politiku sankcí EU a USA. Podle něj se od roku 2016 přístup EU a USA liší, EU v případě sankcí postupuje samostatně z důvodu vlastních zájmů, hlubších ekonomických vazeb a potřeby konsenzu při přijímání rozhodnutí. „EU je samostatný aktér“, dodal Timofejev, který působí v prestižní ruské Radě pro zahraniční věci.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.