Stále totéž, ale lépe. Piráti oporou zahnívajícího statu quo?

Veronika Sušová-Salminen zkoumá, o čem vypovídají pirátské výroky o „překonaném konceptu levice a pravice“ a proč Pirátům ujíždí vlak?

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v rozhovoru pro IDNES definoval Piráty jako „liberálně demokratickou stranu“ a řekl, že koncepty levice a pravice jsou podle něj překonané. Bohužel tak dal najevo, že svoji politickou stranu řadí k celé plejádě politických stran minulosti s programem „stále totéž, ale lépe“.

Být „liberálně demokratickou stranou“ opravdu není nic populistického, jak se nás snaží zcela zbytečně Bartoš vzápětí v rozhovoru přesvědčit. Současný populismus je totiž odpovědí na přesně to, co Bartoš očividně hájí. Reaguje na dosavadní politickou praxi, ve které se rozdíly mezi levicí a pravicí ztratily. Politika je fakticky otázkou konsensu, nikoliv střetu alternativ, možností a zájmů, a především bojem o moc, který ovšem probíhá ve sdíleném rámci a uznává vymezení pravidel hry a hranice hrací plochy. Probíhá mezi protivníky, ne mezi nepřáteli. Zastánci současného statu quo v krizi (krize znamená nefungování) se mylně domnívají, že to nějak uhrají, v realitě jejich politika rozděluje plochu tak, že ohrožuje legitimitu demokracie jako systému.

Bartošovo doložení přežilosti levice a pravice na příkladu nepodmíněného základního příjmu je docela výmluvné. Je toho mínění, že pokud ospravedlníme nepodmíněný příjem argumentem větší efektivity sociálních podpor, tj. argumentem jejich ekonomické levnosti (v duchu levného a malého státu), nebo naopak argumentem o materiální (slovu třídní se Bartoš vyhnul) podstatě svobody – je to jen věc „výkladu“ či dokonce nálepky. Ne podstaty a zřejmě ne politických hodnot a postojů ke společnosti a ekonomice. Prostě je to jenom sémantika a nálepka. Bartoš tak snad i nevědomky zcela vyprázdnil smysl nepodmíněného základního příjmu, redukoval ho na úkon, který lze jen různě vykládat.

Přesně tento styl konsensuální, technokratické politiky je ústředním problémem současné krize liberální demokracie. A tady nestačí se prostě definovat „liberálně-demokraticky“. Za prvé, liberalismus a demokracie jsou dva pojmy, které obsahují přirozené napětí. Liberalismus klade důraz na „jedince“ a jeho práva, demokracie naopak stojí na kolektivní vůli „lidu“, respektive na tezi o suverenitě lidu. Nejde mít jedno (liberalismus) a přitom nemít to druhé (suverenitu lidu). Pes je zakopaný v tom, že v současných poměrech došlo k značnému okleštění suverenity lidu, částečně zvenčí (neoliberální globalizace) a částečně zevnitř (depolitizace). Odtud pramení populistická revolta, která má v Česku podobu především pravicově konzervativní. Není divu, když vyrůstá z neoliberální nadvlády posledních tří desítek let. Za druhé, přihlášením se k neoliberální poučce „levice a pravice jsou přežité“ se Bartoš a s ním i jeho Piráti přihlašují na stranu „establishmentu“, nikoliv na stranu nějaké obrozující alternativy, která by si uvědomovala, že žijeme v době lámání chleba – v období interregna a krize, která rodí novou hegemonickou formaci (tj. obnovenou společenskou smlouvu). Jde o to, zda se neoliberalismus obrátí už plně antidemokratickým a autoritářským směrem, či bude konečně poražen.

Bohužel, Bartošovi Piráti, přes svoje jméno, zatím při pobytu v nejvyšší politice spíše ukazují, že jim je bližší obhajoba dosavadního statu quo, včetně jeho „nepravo, nelevé“ sterility. Jen takzvaně v lepším provedení. Nestačí to. Zcela klíčové totiž je, že tento status quo produkuje podmínky, které likvidují demokracii či její společenskou základnu v podobě sociálních i politických práv, kvalitní vzdělanosti a politické gramotnosti i kolektivního občanského rámce (demos). Liberalismus bez demokracie lze mít jenom těžko.

Mluvčí neoliberální depolitizace, jako v tomto případě Bartoš, nepochopili, oč tu běží, a to je špatná zpráva a špatná politika. Česká (a evropská) politika je dnes bohužel ukázkou toho, že se za demokracii a svobodu „bojuje“ nástroji, které demokracii a svobodu roky systematicky likvidují a znemožňují. V případě Pirátů je to škoda. Na rozdíl od jiných našich hlasitých zastánců „liberální demokracie“, kterým už lidé nevěří ani nos mezi očima, měli při vstupu do politiky čistý štít.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.