Britové mění názor na odchod z EU

54 % by dnes bylo pro možnost „zůstat“, 55 % chce druhé referendum o Brexitu, 44 % a 46 % se obává odchodu Severního Irska a Skotska.

Výzkum veřejného mínění mezi 20 tisíci britskými voliči ukázal, že by dnes bylo 54 % z nich pro setrvání s EU, informuje POLITICO. Tento neobvykle rozsáhlý výzkum pro televizní kanál Channel 4 naznačuje, ve srovnání s výsledky referenda v roce 2016, celkem 6 procentní posun k „setrvat“.

Výzkum ale také ukazuje, že v případě dosažení dohody o odchodu Velké Británie z EU by si 55 % dotázaných přálo konání druhého referenda a 15 % by bylo proti, britská premiérka Theresa Mayová však tuto možnost opakovaně odmítá.

Rozsáhlý formát výzkumu (zahrnul celkem 380 místních okrsků) poskytuje užitečné odhady o změně názorů, krom dvou okrsků (Londýn a Richmondshire v hrabství Yorkshire) došlo ve všech ostatních k posunu od „odejít“ k „zůstat“, místy i velmi radikálnímu (až o 14 %).

67 % dotázaných vyjádřilo názor, že Velká Británie by měla mít i nadále, tedy i po případném odchodu z EU, blízké vztahy s Evropskou unií, 23 % dotázaných si to nemyslelo.

Respondenti také projevili určitou ambivalenci ohledně možného rozdělení Velké Británie. 44 % dotázaných je znepokojeno možností, že Brexit povede k oddělení Severního Irska, 42 % nikoliv. V případě Skotska se 46 % respondentů odtržení obává a 46 % mu nevěří.  Výzkum byl proveden mezi 20. říjnem a 2. listopadem a využil statistické techniky mnohoúrovňové regrese a post-stratifikace.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.