Nenávist s maskou občanského protestu

Milan Daniel píše o tom, jak překračování hranice mezi občanským postojem a podněcováním nenávisti nebezpečně rozděluje českou společnost.

Skupinka samozvaných hlídačů jediné pravdy, která si říká Kaputin, odstranila v ranních hodinách 17. listopadu 2018 na Národní třídě v Praze od památníku událostí, k nimž na tomto místě došlo před 29 lety, květiny, které zde položili představitelé vlády a státu.  Záznam celé události přinesla TV Prima ,

Policie událost vyšetřuje; z prohlášení jejího tiskového mluvčího lze však soudit, že se omezuje na zjišťování toho, zda poškození budou chtít uplatnit nárok na vzniklou škodu. Rozumím-li tomu dobře,  má na mysli škodu materiální.

V daném případě je však daleko podstatnější to, že zmínění „aktivisté“ doprovodili svůj čin politickým prohlášením, kterým deklarovali, že demokraticky zvolení činitelé nemají na vzpomínku tohoto druhu právo, protože vnímají politickou realitu jinak než ti, kdož ve volbách nezískali většinu.

Svým činem jednoznačně podněcovali k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 198, písm. a trestního zákona. Podobně i politici, kteří jejich trestný čin schvalovali.

Nikdo jim nebere právo vyjádřit odlišný občanský postoj korektním způsobem, který nebude překračovat meze zákona.  Hranicí mezi podněcováním k nenávisti a legitimním vyjádřením odlišného názoru je respekt vůči politickému protivníkovi a slušnost. Zmíněná akce však postrádala obojí a skutkovou podstatu zmíněného trestného činu naplnila.

Podobné akty nenávisti jsou vrcholem aktivit vedoucích k rozdělování české společnosti, jednoznačně poškozují atmosféru občanského dialogu, ignorují vůli statisíců českých voličů a je proto na místě, aby se jimi příslušné orgány zabývaly nejen z hlediska nějaké majetkové újmy, ale především z hlediska trestně právního.

Pozornost by přitom měla být věnována nejen přímým pachatelům, ale i těm, kdož jejich čin veřejně schvalovali ve snaze jej legitimizovat.

Nejde totiž jen o pár kytic. Nenávist, kterou zmínění lidé do společnosti implantují, je pro tuto zemi nebezpečím neskonale větším a poškozuje celou společnost. Pokud nebude státní zastupitelství konat a bude podobně jako někteří politici marginalizovat celou událost jen jako „občanský protest“, pomůže to dále otevřít stavidla zlu a bezpráví.

Ilustrační obrázek: Autor – Jadérko – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53600085

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.