Jestřábi Evropské unie

Reforma Evropské unie nebude rozhodně snadná plavba. Na severu Evropy se  v rámci EU formuje novodobá Hanza fiskálních jestřábů.

Hanza byla ve středověku spojenectvím obchodníků severní Evropy, vedla námořní obchod po Baltu a Severním moři, uvádí článek The Economist (vydání 10/12/2018).

A nyní vzniká další takové spojenectví, tentokrát mezi ministry financí ze severských zemí. Všichni jsou fiskální jestřábi a zastánci volného trhu a chtějí udávat směr reforem EU. Složení je následující: Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko a Švédsko – už se jim říká Nová Hanza a mají vliv.

Brexit se stal prvním impulsem pro společné jednání. Dlouhou dobu totiž tato skupina měla pocit, že její zájmy zastupují právě Velká Británie jako „zastánce volného trhu“ a Německo se svou fiskální přísností, které brzdí nadšení Francie nad „solidaritou“ (tedy redistribucí) a protekcionismem. Jenže ztráta Británie tuto skupinu velice zasáhla, a navíc Francouzi a Němci začali společně péct reformy eurozóny. A jen mezi sebou. Posledním příkladem bylo setkání Macrona a Merkelové v červnu, kdy se na společném postupu definitivně dohodli. Tehdy byl vytvořen základ pro balíček reforem, kterým pak dali konečnou podobu ministři eurozóny, a které mají být schváleny 14. prosince.

Některé návrhy mají širokou podporu. Nicméně Nová Hanza důrazně odmítá fiskální transfery a dostává se tak do střetu s Macronem, který chce společný rozpočet eurozóny, aby mohly být stabilizovány země stižené ekonomickými problémy. Tito jestřábí ministři financí ale říkají, že země EU musejí v první řadě „zcela a plně“ dodržovat fiskální pravidla EU.

Kdyby každý byl zodpovědný a staral se o své veřejné finance, pak by se vypořádal se šoky sám – tvrdí jestřábi s pohledem upřeným na Itálii. Stabilizační mechanismus je pro ně něco, co podporuje nezodpovědnost. Nová Hanza by raději rozpoutala tržní síly, třeba urychlením reformy kapitálových trhů či uzavřením většího počtu obchodních dohod s třetími zeměmi.

Osm hanzovních zemí má dohromady jen necelou desetinu populace EU, tedy ne dost na blokaci Rady ministrů. Jenže reformy tohoto typu se zakládají spíše na konsenzu, a ne na formálním hledání kvalifikované většiny, takže Hanza má vliv. Získala i nové členy v podobě Slovenska.

A doufá, že Německo nezůstane stranou. Právě jeho města totiž pomáhala středověkou Hanzu zakládat.

4. prosince sice ministři financí schválili další postup ohledně Macronova rozpočtu, ale je to hodně sestříhaná verze. Má směřovat ke zvýšení konkurenceschopnosti a konvergence, nikoliv ke stabilizaci, zdroje bude hledat spíš uvnitř rozpočtu EU, než aby se snažil získat nové.

Francouzský ministr financí označil novou hanzovní ligu za „nebezpečí pro Evropu“.

Nicméně jestřábi odmítají nařčení, že svou politikou dál prohlubují rozkol mezi severem a jihem. Dohoda na reformách nebude snadná plavba.

Články zveřejněné v sekci Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.