Jak američtí miliardáři ovlivňují ultrapravicové cíle v Británii

Nadace amerických miliardářů bratří Kochů se podílí na „temných penězích“, které jsou utráceny mimo veřejnou kontrolu s cílem ovlivnit.

Částka 300 tisíc dolarů od Charles Koch Foundation časopisu Spiked naznačuje skryté ovlivňování, píše George Monbiot v deníku Guardian.

“Temné” peníze jsou dnes největším nebezpečím pro demokracii. Jsou to peníze utrácené mimo veřejnou kontrolu, které se snaží změnit politickou situaci. Umožňují velmi bohatým lidem a korporacím ovlivňovat politiku ze zákulisí.

Mezi ty, kdo za podobné aktivity utrácejí nejvíc, patří bratři Kochové, spolumajitelé Koch Industries, obrovského soukromého konglomerátu plynovodů a rafinerií, chemiček, papíren, obchodních firem a dobytčích farem. Pokud bychom jejich majetek spočítali dohromady, byl by Charles David Koch s majetkem ve výši 120 miliard dolarů nejbohatším člověkem na planetě, konstatuje Monbiot.

Co nejnižší daně, co nejmenší regulace a třístupňový model změny

Ve výjimečném veřejném vystoupení, v eseji publikovaném v roce 1978, Koch vysvětlil své cíle: “Naše hnutí musí zlikvidovat převládající státem řízený model.” Jane Mayerová ve své knize Dark Money, zaznamenává, že ideologie bratří Kochů – co nejnižší daně, co nejmenší regulace – společně s jejich obchodními zájmy “do sebe zapadají tak dokonale, že je téměř nemožné odlišit jedno od druhého”. Během let “jejich společnost dosáhla ohromujícího stupně korupčního zneužití”. Koch Industries musela zaplatit vysoké pokuty za několikeré znečištění životního prostředí ropou, čpavkem či ilegálně vypouštěným benzenem. V roce 1999 porota konstatovala, že Koch Industries vědomě používala zkorodované potrubí na přepravu butanu, které bylo příčinou exploze, při níž zahynuli dva lidé. Company Town, film který byl uveden roce 2017, dokumentuje příběh obyvatel Crossett v Arkansasu, kteří po léta bojují proti emisím z obrovských papíren, které patří bratrům Kochovým.

Politický poradce Kochů, Richard Fink, vymyslel “třístupňový model sociální změny”. University budou produkovat “čerstvý intelektuální materiál”. Think tanky by je měly přetransformovat do “praktičtější a použitelnější formy”, a nakonec skupiny “občanských aktivistů budou tlačit na politickou změnu”. Za tím účelem bratři Kochovi založili všechny tři typy organizací – Mercatus center při Mason University, Cato Institute a občanskou skupinu Americans for Prosperity. Většinou však financují již existující instituce, které splňují jejich kritéria. S pozoruhodnou úspěšností nalévají stovky milionů dolarů do sítě akademických ústavů, think tanků, časopisů a hnutí.

Vědci z Harvardu a Columbia University zjistili, že Americans for Prosperity už konkurují Republikánské straně z hlediska velikosti i personální a organizační kapacity. To dle nich přitáhlo “Republikánskou stranu v otázkách ekonomických, daňových a regulačních ke krajní pravici”. A mělo to zásadní vliv i na úspěch hnutí Tea Party, vytlačení demokratů z Kongresu a v nedávné době i na personální obsazení Trumpova přechodového týmu. Kochova síť pomohla prosadit masivní daňové škrty, rozbití odborů a demontáž právních předpisů v oblasti životního prostředí, upozorňuje dále Monbiot.

Přesto Kochové zůstávají neviditelní. Jak ukazuje ve své knize Mayerová, jeden republikánský konzultant, který pro ně pracoval, řekl že svolávat jejich příznivce polnicí by bylo zbytečné, protože jsou “v podzemí”.

Nadace v Británii

Působení bratří Kochů ve Velké Británii nebylo dosud známé. Jak Monbiot píše, nedávno ho ale čtenář upozornil na údaj o převodu peněz  jedné britské společnosti z Charles Koch Foundation. Monbiot a investigativní skupina DeSmogUK zjistili potom následující překvapivé informace. Podpora nadace šla na konto malého časopisu Spiked, který vedou bývalí trockisté. Na první pohled podpora nedává smysl.

Byla nalezeny celkem tři platby během posledních dvou let pro Spiked. (Pozn.red.: při zběžném prohlédnutí odkazovaných dokumentů jsme i my našli zajímavost – CEVRO Institut jako příjemce 64.300 USD ze dne 29. 3. 2017, Kochovu nadaci ovšem mezi svými partnery a spolupracujícími subjekty neuvádí.) Platby ve výši 170 tisíc dolarů byly provedeny na Spiked US Inc na běžné provozní výdaje. Na svých stránkách má Spiked i možnost posílání finančních darů z USA, ta vás odkáže na PayPal link pro Spiked US Inc, tedy americkou pobočku. Z poštovní adresy v Hobokenu lze těžko zjistit druh činnosti v USA, ale zdá se, že byla založena v roce 2016, tedy v době první platby.

Manažerka Spiked Viv Regan na dotaz o využití peněz dopověděla, že od Charles Koch Foundation dostali celkem 300 tisíc dolarů, aby “v rámci svých charitativních aktivit ve Spojených státech pořádali veřejné debaty o svobodě projevu”. Řekla, že ve Spojených státech podporují “projekty na levé i pravé straně”. Kochova nadace dle jejích slov založila “program veřejných debat na univerzitách orientovaný na svobodu projevu s názvem Unsafe Space Tour”, v jehož rámci Spiked zorganizovala čtyři akce, z nichž první má název “Smíme svobodně nenávidět?”.

Monbiot se snažil najít stopu po zmíněné činnosti. Nenašel žádný videozáznam z debat, žádné pozvánky, ani zprávu v časopisu Spiked o činnosti podporované Kochovou nadací. Jediné, co našel, bylo video z debaty organizované Institute for Human Studies, takže Spiked to ještě bude muset dovysvětlit.

Proč časopis Spiked?

Bratři Kochové jsou na své peníze náramně opatrní. Podle knihy Mayerové uplatňují nezvyklou osobní kontrolu nad svými filantropickými náklady. David Koch říká: “Když už rozdáváme tolik peněz, musíme kontrolovat, zda jsou utráceny ve shodě s našimi záměry. A pokud nejsou, finanční prostředky stáhneme.” Co je tedy přitahuje k tak podivné organizaci, jako je Spiked?

Časopis Spiked vypadá, že nenávidí levicovou politiku, píše Monbiot.  Terči jeho kritiky jsou sociální stát, regulace, hnutí Occupy, antikapitalisté, Jeremy Corbyn, George Soros, hnutí Me Too, “černošská privilegia” či Black Lives Matter. Dělá to ve jménu “obyčejných lidí”, o nichž tvrdí, že jsou utlačovaní “antitrumpovskými, antibrexitovými, feministickými či zelenými kulturními elitami” a “kosmopolitními politiky”.

Spiked opakovaně brání představitele krajní pravice jako Nigel Farage, Alex Jones či Viktor Orbán. Vykresluje je jako oběti mccarthismu, tentokrát potlačujícího svobodný projev. Žádají co nejtvrdší Brexit podsouvajíce čtenářům, že “Brexitu bez dohody” není nutné se bát, protože Spojenému království umožní zrušit nařízení EU. Na Spiked ale zvláště silně nenávidí ekologická témata či environmentalismus. Stojí proti šíření “klimatické” paniky, volá po zvýšení těžby uhlí a intenzívnějším frakování. Katastrofa Grenfell Tower (londýnský obytný blok, který shořel 14. 6. 2017, požár měl 72 obětí, pozn. red.) prý slouží kampani proti změně klimatu; na Spiked zesměšňují myšlenku, že znečištění ovzduší je nebezpečné a navrhují zrušit urbanistický systém plánování. “Potřebujeme přírodu dobýt, ne se jí klanět.” “Učiňme ‘lidskou stopu’ ještě větší”, zní odsud.

Spiked ale také zuří při odhalování případů “temných” peněz, publikují články z Cato Institutu a londýnského Institute of Economic Affairs, dští oheň a síru na cokoliv vlevo od ultrapravice … a to vše občas přikoření filosofií Lva Trockého a ohánějí se přitom svobodou slova. Na Monbiotovy otázky ho obratem na titulní straně označili za mccarthistu, protože to je jejich běžný trik – snadno tak předem znectí oprávněné dotazy i kritiku.

Jaký je tedy rozsah zapojení bratří Kochů do britské politiky? Kdo ví, ani samotná nadace novinářovi neposkytla odpověď. Platby časopisu Spiked však podle Monbiotova soudu jsou součástí širšího modelu utajeného financování. Demokracie bez transparentnosti není demokracie.


Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační foto: Fibonacci Blue from Minnesota, USA – Minnesota rally in solidarity with Wisconsin union protesters, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63376511

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.