Kampaň pro další rozvoj !Argumentu pokračuje. Přidejte se a podpořte nás!

Náš web čtou desítky tisíc lidí zcela zdarma. Nicméně jen nepatrný zlomek z nich je ochoten nás také finančně podpořit do budoucna.

Milé čtenářky a milí čtenáři,

víme, že se opakujeme a víme, že je to tak trochu „otravné“, ale rádi bychom Vás za celý časopis požádali znovu o zvážení podpory našeho projektu.

Náš webový časopis funguje déle než 1 a půl roku a za tu dobu si našel desítky tisíc čtenářů a jeho obsah byl zobrazen v hodnotách statisíců za měsíc. Přesto se stále potýkáme s tím, že nás je ochotno finančně podpořit stále méně než 100 lidí za měsíc. Musíme říci, že je zde obrovská nerovnováha mezi tím, kolik lidí si nás přečte a kolik lidí je ochotno projekt podpořit i obnosem ve výši 150 korun.

Přitom náš model je docela jednoduchý: 100 lidí věnuje 150 korun (výše poplatku pro veřejnoprávní média) a dostaneme 15 000 korun, 200 lidí 30 000 korun a například 500 lidí 75 000 korun. Potenciál našeho čtenářstva by nám dnes reálně (a při jednorázovém daru 150 Kč) vygeneroval několik milionů korun. Stačilo by, kdyby každý z Vás jednou poslal 150 korun. Jenže, jak se zdá, tento cíl se jeví v daný moment velmi vzdálený, což je zklamání.

Snažíme se dělat nezávislé, otevřené a poctivé médium. Jistě, že 100 % článků se nemusí líbit 100 % čtenářům, ale to není handicap. Naopak to znamená, že nejsme médium jednoho názoru a odstínu. Za naším projektem nejsou skryté zájmy – ani stranické a ani podnikatelské či jiné (např. dané požadavky zadavatelů grantů). !Argument nebereme jako podnikatelský projekt, na kterém chceme zbohatnout a ani jako nástroj k manipulacím.  Nicméně naším cílem nebylo mít webový časopis jako volnočasovou aktivitu. Chceme silnou a kvalitní alternativu, jenže pořád stavíme základy…

Na českou mediální scénu se mezitím chystá vstoupit nové médium Deník N, ve kterém budou působit lidé, jejichž názory odpovídají spíše konvenčnímu, středopravému vidění světa, které se dočítáte celé roky v „kamenných“ médiích. Další establishmentový projekt nicméně vybral během jedné kampaně přes 5 milionů korun. A to dříve, než vůbec začal. Při srovnání se tak zdá, že alternativní média a jejich čtenáři takový „tah na bránu“ nemají.

Trápí nás tak skutečnost, že máme velký čtenářský potenciál, ale ten se nepromítá do ochoty nás podpořit a investovat do rozvoje a budoucnosti. Se současnými a nerovnoměrnými příjmy můžeme jenom s velkým úsilím držet současný obsah, nikoliv ale plánovat cokoliv dlouhodobého navíc. Protože, bohužel, bez financí se toho v dnešním světě fakticky nedá moc udělat. Obsah !Argumentu je k dispozici zdarma, ale nevzniká zdarma.

Nedostatek zdrojů tak znamená omezené možnosti (a jejich odmítání pro nedostatek financí), omezený rozsah témat, autorských článků i takových trivialit jako jsou kvalitní obrázky, lepší webové prostředí nebo možnost komentovat články. Znamená i to, že každodenně na bedrech dvou lidí, leží celkový běh média s rizikem vyhoření a nezastupitelnosti v případě například nemoci. Není to stížnost, jen popis současné reality, a tím i nejistoty.

Zvažte, prosíme, finanční pomoc jako vyjádření podpory a investice do budoucna. Opakujeme, máme dnes tolik čtenářů, že jednorázový (minimální) dar v hodnotě 150 Kč od každého by nám dal několik milionů korun a otevřel absolutně nové možnosti. Poslat peníze není nic těžkého: náš spolek Argument OVIA z.s. má bankovní konto u Fio Banky, kam je dnes možné poslat peníze pomocí pár kliků. Další informace najdete zde.

Po skončení letošního roku pošleme všem, kdo o to projeví nebo už projevili zájem, a kdo nás podpořili odpovídajícími částkami, daňové potvrzení.

Všem, kteří nás už podporují (nejen finančně, ale i svojí prací) a nepolevují, znova srdečně děkujeme za důvěru a za pomoc, kterou potřebujeme a která nás drží nad vodou.

Za redakci:

Ilona a Veronika

(toho času rešerše a překlady z pěti světových jazyků, zpravodajství, redakční management, administrativa, editace, grafická úprava, komentáře a analýzy od pondělí do neděle).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.