Úřednická aristokracie ve Francii

Současné protesty ve Francii vyvolávají diskuzi o zatím přehlížených tématech – například o tom, že vysocí francouzští úředníci mají plat i 14 000 eur měsíčně.

Hnutí žlutých vest postupně otvírá témata, která alespoň v poslední době zůstávala ve Francii na okraji pozornosti. Deník Libération ve svém pátečním čísle tištěného vydání (11/01/2019) věnuje hlavní články debatě o exkluzívních příjmech vysokých úředníků na ministerstvech a v dalších státních orgánech a institucích, jejichž počet stále roste.

Diskuzi na toto téma spustilo v podstatě zveřejnění ročního příjmu Chantal Jouanno ve výši 176 tisíc euro ročně, což se rovná přibližně 14 tisícům euro měsíčně. V administrativních funkcích státní správy a v množství úřadů a pracovišť s ní spojených, jejichž počet ve Francii stále roste, pracuje přibližně jeden a půl miliónu lidí. Ti nejvýše postavení mají příjmy srovnatelné s tím, který byl zveřejněn v souvislosti s Chantal Jouanno a pro který mají Francouzi výraz „les plus beaux fromages du pays“ [1], tedy nejkrásnější teplá místečka v zemi.

Kariéra Chantal Jouanno je svým způsobem příslovečná pro to, co charakterizuje „la république des copains“, tedy „republiku kamarádíčků (kámošů, kumpánů)“, což je další francouzské označení pro současné poměry ve Francii. Začala ji jako ředitelka Agentury pro životní prostředí a hospodaření s energiemi (Ademe), potom se stala ministryní Sarkozyho vlády, potom senátorkou, až nastoupila úřad předsedkyně Národního výboru pro veřejnou komunikaci (debatu), jejíž název zní v originále: Commission nationale du débat public (CNDP).

Případ, kdy se do centra pozornosti dostaly vysoké příjmy vysokých úředníků pracujících často v institucích, o jejichž smyslu a činnosti není širší veřejnosti nic známo a jež takto působí neprůhledně, vyvolává v zemi reakce, které doplňují aktivity hnutí žlutých hvězd a rozšiřují tak spektrum sociálního hnutí o kritiku systému, který umožňuje lidem majícím důležité osobní vazby na významné osobnosti státu čerpat své příjmy ze státního rozpočtu, případně jiných dotací a zdrojů, aniž by tato jejich činnost byla skutečně nezbytná pro chod země. Články v deníku Libération, které se tomuto tématu věnují, nesou proto i příznačné titulky: Aristocrates (Aristokraté), Haute administration, Epoque opaque (Vysoká administrativa, Neprůhledná epocha), Hauts fonctionnaires, le nerf de la guerre [2] (Vysocí funkcionáři, prachy).

Vysvětlivky

[1] Slovo „fromage“ má původní význam „sýr“. Jako „teplé místečko“ či prima džob je ve Francii užíván už tradičně.

[2] „Le nerf de la guerre“, v tomto smyslu síla či energie plodící válku, ve smyslu přeneseném peníze či prachy.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.