Za Brexit mohou Východoevropané aneb Co některým českým novinářům nikdy nedojde

Veronika Sušová-Salminen glosuje jednu z českých reakcí na problém odchodu Británie z EU.

Elitní novinář a nositel ceny Ferdinanda Peroutky Luboš Palata se na webových stránkách Českého rozhlasu Plus zamyslel nad tím, proč Velká Británie odchází z Evropské unie. Podle něj je to proto, že „neunesla“ to, co nazval „invazí“ Východoevropanů na britský pracovní trh.

Palata z britského odchodu z EU vyvozuje, že bychom „se měli nad sebou zamyslet“ a vyvodit z Brexitu náležité závěry. Prý se máme zamyslet nad tím, „proč se 30 let po listopadu 89 žije v naší části Evropy tak špatně, že lidé volí nohama a odchází do bohatší ciziny“. Jak dále novinář píše, nejde jenom o materiální otázky, ale i to, jak špatně u nás funguje stát, jak špatnou kvalitu demokracie a právního státu máme. Konec komentáře je potom následující: „A Velká Británie může být první a ne poslední zemí, která bude radši volit odchod z unie, než v ní být s námi.“ Palata si je jistý tím, že za odchod Velké Británie z Evropské unie může Praha, Varšava a Budapešť. Nikoliv ale Brusel.

Článek je snad jednou z nejlepších ukázek toho, co všechno je na české mainstreamové žurnalistice špatně. Nehledě na to, že bohulibě volá po zlepšování kvality života ve východní Evropě a že si celkem pochopitelně vybral na tak malém prostoru jen jeden rozměr mnohem složitějšího problému.

Na prvním místě si nejde nevšimnout zavádějících jazykových formulací. Krásný příklad je ve větě: „My, faktičtí viníci, či záminka brexitu, máme dvě možnosti.“ On je ovšem rozdíl mezi tím být „faktickým viníkem“ a „být záminkou“ – záminka nemusí být objektivním důvodem, který má cokoliv společného s fakticitou. Naopak je často v rozporu se skutečností. Jsme tedy faktičtí viníci, nebo záminka?

Celý článek jde ve stopách argumentu, že jsme viníci.

Podobně je najednou v pořádku mluvit o „invazi“ Východoevropanů, ale v případě muslimských migrantů je to slovo, které se často chápe jako nekorektní a problematické či dokonce rasistické. Myslím si, že z hlediska použití v tomto kontextu je problematické vždycky – jeho českým synonymem je „hromadný násilný vpád“ nebo „vtržení“. Pan Palata o sobě prozrazuje, že myslí v rámci sebeorientalizujících kategorií – považuje totiž Východoevropany za něco horšího a jejich migraci tím pádem za objektivní problém (a důvod pro odchod z EU).

Argumentační mezery prozrazují autorova omezení – připouští totiž, že Británie neunesla jeden ze základních pilířů Evropské unie – svobodný pohyb lidí. Občanů Evropské unie, kteří by se ze zásady neměli dělit na východní lidi, nebo západní či jižní lidi. To je poněkud s podivem a zřejmě to něco vypovídá i o Britech, nejen o samotných Východoevropanech. Palata s tím ale nijak nepracuje, nezajímá ho to, protože viníky přece zná a je pro něj normální, že Britové upřednostňují indické či jiné postkoloniální přistěhovalce před Východoevropany. Ti na rozdíl od Východoevropanů na ostrovy směřují jistě z jiných důvodů, než jsou ty materiální či spojené s kvalitou demokracie doma… Pro autora je mentální železná opona v britské společnosti skoro třicet let od jejího pádu jaksi normální. Na Západě je prostě všechno lepší a my se mu přibližujeme naší vinou příliš pomalu.

Ovšem největší problém je zasazení do souvislostí a kontextu. Jak je ve velké části české žurnalistiky zvykem, zmizí z ní zásadně jakékoliv povědomí o mocenských nerovnostech, o tom, jak se moc v Evropské unii i v jejích jednotlivých společnostech rozděluje, jakou roli mají periferie a jakou zase centra. Potom takto pojaté prosystémové žurnalistice samozřejmě uniká nejen to, že nejsou hodné a zlé velmoci, ale jenom velmoci, ale rovněž to, že tržní systém prostě vyrábí vítěze a poražené; ti poražení jsou většinou na okrajích (společnosti či EU). Uniká jí, že systém těch poražených vyrábí tím víc, čím víc se mu nechává volná ruka. Autor má pravdu, příčiny toho, proč tolik (hlavně mladých lidí) odešlo v uplynulých třiceti letech ze zemí jako je Polsko, Lotyšsko a Litva nebo Bulharsko, je třeba studovat. Ovšem s tímto přístupem je nikdy nebude schopna pochopit ani pojmenovat. Nemůže si nikdy všimnout, že v hlasování o Brexitu (kromě jiného) prostě jedni poražení hlasovali proti jiným poraženým v rámci systému „rozděl a panuj“, či lépe řečeno, té skvělé tržní konkurence. A už vůbec ne, že věrné imitování centra na periférii, periférii nikdy z okraje nedostane.

Východoevropané s nadsázkou o britském vnímání „východoevropského migranta“:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.