Je hnutí List Jaromíra Soukupa dalším hřebíčkem do rakve Andreje Babiše?

Zdeněk Vopat píše o tom, jaká politická role by mohla připadnout novému hnutí mediálního magnáta Jaromíra Soukupa?

Ano, ano, já vím, řádné volby se v České Republice mají konat až za několik let. A možná právě proto, by si čtenář měl zapamatovat datum 16. ledna 2019, kdy ředitel televize Barrandov oznámil vznik nového hnutí List Jaromíra Soukupa. Toto nové hnutí nás nutí k zamyšlení nad otázkou, zda se nemůže jednat o další hřebíček do rakve Andreje Babiše. V této chvíli je možné si položit otázku, jaký typ voličů hlasuje pro Andreje Babiše?

Zavedením elektronické evidenci tržeb si Andrej Babiš odcizil pravicovou část voličského spektra. Ta mu rovněž neodpustí vládu s tichou podporou KSČM a jeho údajnou spolupráci s StB.

Z logiky věci tedy vyplývá, že se Andrej Babiš musí spoléhat na podporu levicových voličů, tzv. dolních 10 miliónů, jak o nich hovořil Miloš Zeman. Tyto voliče si Andrej Babiš může získat „rozdáváním““ sociálních dávek, což mu může přinést značnou voličskou podporu. Ovšem je otázkou, jak dlouho mu tuto politiku bude tolerovat nadnárodní kapitál a EU. Čtenář má jistě v živé paměti ekonomický „zázrak“ za vlády Václava Klause, po němž přišel dramatický útok na českou měnu, který nakonec vedl k pádu vlády Václava Klause. Podobný scénář může čekat i vládu Andreje Babiše. Z tohoto důvodu si Andrej Babiš nemůže dovolit zcela „nezodpovědnou“ fiskální politiku. Proto nelze očekávat, že by vláda mohla štědře „uplácet“ voliče nadměrným zvyšováním sociálních výdajů.

Další slabinou Andreje Babiše je jím založená společnost Agrofert, kterou již nyní nevlastní, ale se kterou, jak se zdá, je – řekněme – velmi úzce spojený. Agrofert je zdrojem síly Andreje Babiše, neboť mu může pomoci financovat jeho volební kampaň. Je však zároveň zdrojem jeho slabosti, neboť ze dne na den může být vystaven tlaku nadnárodního kapitálu.

Přemety pana premiéra kolem firmy Huawei mu nezískaly přátele ani v ČLR, ani mezi českými firmami, které mají v ČLR své obchodní zájmy. Jinak řečeno, je zcela možné, že se stal Andrej Babiš pro některé podnikatele, například pro Petra Kellnera, nepřijatelnou osobou na postu premiéra.

Neustále živené, ať již domnělé nebo skutečné, dotační kauzy okolo skupiny Agrofert mohou odradit i současné voliče hnutí ANO. Zvláště pokud se některá z těchto kauz ukáže jako pravdivá a pokud Andrej Babiš nebude moci štědře „rozdávat“ sociální dávky ze státního rozpočtu.

Jakožto premiér bude Andrej Babiš posuzován podle ekonomických výsledků našeho státu. Tyto výsledky ale díky naší provázanosti se světovou politikou nemůže zcela ovlivnit. Andrej Babiš rovněž nevlastní žádné široce sledované masmédium, jakým televize Barrandov bezesporu je.

Nyní se konečně dostáváme k silným stránkám Jaromíra Soukupa. Tento mediální magnát vlastní široce sledovanou televizní síť. Není na rozdíl od Andreje Babiše zodpovědný za chod současné vlády a ve svých pořadech se vymezuje proti řádění oligarchů, mezi něž může levicový volič snadno zařadit i Andreje Babiše. Jaromír Soukup nemusí vstupovat do volební arény sám, ale může například vytvořit jednotnou kandidátku – třeba s ČSSD nebo s dalšími levicovými subjekty.

Jaromír Soukup usiluje oslovit stejnou skupinu voličů, jako Andrej Babiš, tedy občany, kteří jsou spíše „levicově“ zaměření, a kteří se staví více či méně kriticky k polistopadovému vývoji po roce 1989. Strana Jaromíra Soukupa nemusí ve volbách porazit hnutí ANO. Stačí jen, když mu „ubere“ podstatnou část voličů, aby došlo k odchodu tohoto hnutí do opozice. To by pravděpodobně znamenalo politický konec Andreje Babiše. Hnutí List Jaromíra Soukupa by tak vlastně sehrálo stejnou roli jako kdysi strana Zemanovci. Připomeňme si, že její účel spočíval nejen v tom dostat Miloše Zemana na Pražský hrad, ale rovněž oslabit ČSSD.

Dalším jazýčkem na vahách může být právě postava Miloše Zemana. Ten již nemůže být znovu zvolen prezidentem naší země, a proto má velký prostor pro politické manévrování. Připomeňme si, že u mnoha svých voličů, má jeho slovo velkou váhu. Pokud by se Miloš Zeman v politickém boji přiklonil na stranu Jaromíra Soukupa, mohlo by to vézt k dalšímu odlivu „levicových“ voličů od Andreje Babiše.

Jak souboj „levicových“ titánů Andreje Babiše a Jaromíra Soukupa dopadne, ukáže čas. V každém případě můžeme jenom doufat, že z této situace může profitovat řadový český občan…

Ilustrační foto: Youtube.com

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.