Francie proti Německu. Francie proti Severnímu proudu 2

Francie překvapivě podpořila evropská pravidla třetího energetického balíčku, což bude znamenat změny pro organizaci vlastnictví plynovodu Severní proud 2. Projekt se tím ale pravděpodobně nezastaví.

Financial Times informují, že Francie v rozporu s pozicí Německa podpořila evropská pravidla.

Brusel se už dlouho snažil dostat projekt Severní proud 2 pod evropská pravidla. A to se nyní podařilo díky podpoře Francie. Pravděpodobně nedojde k zastavení projektu, ale může se změnit jeho fungování a finanční stránka věci.

Francie se obecně vzato staví za změnu směrnice. Pravidla z tzv. třetího energetického balíčku mají být aplikována na všechny plynovody, které směřují na evropské území. Proto by změněná směrnice měla vliv i na plynovod Severní proud 2.

Severní proud 2 je rusko-německý projekt, hlavní firmou je Gazprom. Kritici tvrdí, že se druhým plynovodem vedeným pod Baltským mořem oslabí pozice Ukrajiny jako tranzitní země.

Financial Times si také všímají rozkolu mezi Francií a Německem, přichází jen pár dní poté, co obě dvě země podepsaly tzv. Cášskou dohodu.

Je nicméně důležité, aby změna směrnice prošla, než bude spuštěn provoz druhé větve plynovodu.

Změna by se týkala rozpojení vlastnictví (které je nyní soustředěno v rukou Gazpromu, pozn. redakce), ale také například nabídky 10 % kapacity třetím zemím a transparentního vykazování.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.