Energiewende: Občané v Německu musí počítat s masivním nárůstem cen elektřiny

Vzhledem k tomu, že kancléřka Angela Merkelová prosazuje přechod na větrnou a solární energii, musí Němci očekávat masivní zvýšení cen elektřiny, které jsou již nyní na vysoké úrovni.

Odběratelům elektřiny v Německu hrozí výrazně vyšší náklady v důsledku rozšiřování sítě potřebné pro tzv. „Energiewende“ (Německá energetická transformace – podrobně k tématu zdezde). Celková částka má činit v příštích dvanácti letech nejméně 52 miliard eur, jak uvedli čtyři provozovatelé přenosových soustav Amprion, 50Hertz, Tennet a Transnet-BW ve zveřejněném návrhu plánu rozvoje sítě 2030.

To je o 20 miliard eur více než v předchozích odhadech. Částka se vztahuje pouze na pozemní vedení. Pro připojení větrných elektráren na volném moři může být nárůst o dalších 18 až 27 miliard eur.

Spolková síťová agentura (Bundesnetzagentur) musí ještě tyto plány prověřit. „Podíváme se na to,“ řekl viceprezident agentury Peter Franke na energetické konferenci v Essenu. Bude proto zkoumáno, zda budou existující trasy dostatečně využívány. Spolková síťová agentura v minulosti částečně snížila odhady nákladů provozovatelů až o jednu třetinu.

Účelem rozšíření sítě je zajistit cíl spolkové vlády, tj. zvýšit podíl obnovitelných energií na výrobě elektřiny do roku 2030 na 65 %. Náklady budou přeneseny na zákazníky. Síťové poplatky tvoří přibližně čtvrtinu ceny elektřiny pro domácnosti.

Němci už teď musí platit nejvyšší ceny elektřiny. Odchod z uhelné energie také povede k miliardovým nákladům, které nakonec zaplatí občané.

Důvody pro nové odhady zahrnují zvýšené náklady na zařízení a pozemky a další požadované sítě, uvedli provozovatelé. Například plánovaná expanze zelené elektřiny spolu se snížením výroby elektřiny uhelnými elektrárnami vyžadovala dvě dodatečné trasy, které přenášejí elektřinu ze Šlesvicko-Holštýnska přes Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko do Bádensko-Württemberska v celkové délce přibližně 1 160 kilometrů.

Graf znázorňuje vývoj ceny elektřiny v Německu za období 2010–2018. Zatímco v roce 2000 stála kilowatthodina 13,94 centů (při průměrné spotřebě 3 500 kWh za rok), v roce 2018 už to bylo 29,42 centů. Za 18 let tak došlo k nárůstu ceny o 111 %.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.