Světová banka: Jen šest zemí na světě garantuje ženám rovná práva

Nová zpráva sleduje právní postavení žen v celkem 187 zemí světa. Plná rovnost je skutečností jen v šesti z nich.

Jenom šest z celkového počtu 187 zemí dává ženám a mužům rovná práva podle zákonů, tvrdí nová zpráva Světové banky. Zpráva s názvem „Byznys a právo 2019: Desetiletí reformy“ studovala genderovou diskriminaci v průběhu posledních deseti let.

Zpráva se věnuje tomu, jak jsou ekonomická rozhodnutí žen v různých situacích ovlivněna zákony. Výzkum se zaměřil na nejrůznější kritéria – svoboda pohybu, vstup do podnikání, právní překážky v zaměstnání, děti, získání důchodu a podobně. Zpráva tvrdí, že za posledních deset let došlo k velkému pokroku. Ve 131 ekonomikách došlo k celkem k 274 reformám, které se týkají práva a regulací a které vedly k zvýšení rovnosti pohlaví. Všechny země ale nesledovaly stejný rytmus.

Podle poznatků Světové banky se ¾ žen dostává stejných práv jako mužům. Na Blízkém východě a v severní Africe jde jen o polovinu žen. Šest zemí, Dánsko, Francie, Lotyšsko, Lucembursko, Belgie a Švédsko, získalo skóre 100, což znamená, že tu ženy a muži mají ve všech ohledech rovné postavení. Z nich Francie zlepšila postavení žen nejvýrazněji.

Světová banka ale také přiznala, že dosažení plné rovnosti nezávisí jenom na právních reformách. Právo se musí odpovídajícím způsobem realizovat v praxi, což je otázka jednak politického vedení, jednak změny kulturních norem a postojů.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.