USA se k vyjednávání s post-brexitovou Británií postavily tvrdě

Financial Times informují, že obchodní zástupce USA požaduje přístup pro zemědělské zboží na britský trh. Požadavky USA jsou tvrdé.

Agresivní postoj USA se neomezuje jen na Čínu. I vyjednávání s Velkou Británií jsou poznamenána požadavky, aby země uvolnila svůj trh pro americké zemědělské produkty a zavázala se, že nebude manipulovat svou měnou.

Je tedy patrné, že Velká Británie nedostane „měkčí“ zacházení než kterýkoliv jiný spojenec.

USA tlačí na liberalizaci zemědělství i v jednáních s EU, což je velkým jablkem sváru. V případě Británie požaduje nejen odstranění cel, ale také odstranění „bariér“ ve fytosanitárních a sanitárních standardech. Americké zemědělské skupiny si stěžují, že Evropané jim neumožňují přístup na trh, protože si nejsou jisti bezpečností amerických zemědělských produktů.

Přístup na zemědělský trh je velice citlivé téma. EU toto téma odmítá včlenit do vyjednávání, neboť si je vědoma, jakou politickou reakci by to vyvolalo v řadě zemí.

USA také nutí Velkou Británii k závazku, že nebude manipulovat svou měnou, což je téma, které součástí obchodních dohod nebývá. USA se je snaží vnutit i Číně a Japonsku.

Další doložka (známe z „nové NAFTA“, pozn. redakce) se týká požadavku, že země, která uzavře dohodu s USA, nemůže uzavírat dohody s netržními ekonomikami, což by omezilo možnosti Británie uzavřít dohodu s Čínou.

Tvrdý postup vůči Británii je podobný seznamu amerických požadavků, které USA zveřejnily pro vyjednávání s Japonskem.

USA od Británie také chtějí záruky, že nebudou uvalena cla na “americké digitální produkty“. Návrh obsahuje i doložku týkající se Izraele, Velká Británie se by měla zdržet sankcí, bojkotu apod. vůči Izraeli.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.