Potřebujeme zásadní změnu daňových systémů, říká Lagardeová

Poptávka po novém daňovém systému má dobré důvody. Pro nadnárodní firmy je snadné se vyhýbat zdanění a tři desetiletí klesá zdanění korporací, zní z MMF.

Noviny Financial Times informují, že šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) nabádá k zásadnímu přehodnocení daní vzhledem k digitálním firmám.

Veřejnost vnímá, že velké nadnárodní firmy platí malé daně, což zase vede k politickým požadavkům. Výzva po novém daňovém systému má své dobré důvody, přiznává Christina Lagardeová. Pro nadnárodní firmy je snadné se vyhýbat zdanění, nemluvě o tom, že tři desetiletí klesá zdanění korporací, píše šéfka MMF.

Takováto situace obzvláště poškozuje chudší země, které pak nemají možnost snížit chudobu. Ale byly to vyspělé země, které tvořily mezinárodní daňový systém. Ale právě země rozvojové trpí přesouváním zisků, i daňovou konkurencí, která omezuje jejich možnost vybírat daně. Analýza MMF týkající se zemí mimo OECD ukázala, že tyto země dohromady ztratily na daňových příjmech asi 200 mld. dolarů.

Lagardeová si pochvaluje, že nový systém daný MMF a OECD ztěžuje nadnárodním firmám možnost přesouvat zisky do jurisdikcí s nízkými daněmi. Ale otázky daňové konkurence jsou stále otevřené. Lagardeová přiznává, že mezinárodní daňový systém potřebuje zásadní změnu.

Nový návrh MMF směřuje na tři terče: jednak snížit daňovou konkurenci a možnost přesouvat zisky, dále odstranit překážky pro nutnou reformu a také nutnost uznat zájmy nízkopříjmových zemí.

Velkou motivací pro změnu je vzestup vysoce ziskových digitálních modelů podnikání. Tyto firmy spočívají na nehmotných aktivech, jako jsou patenty a software, které se obtížně oceňují. Jejich fyzická „přítomnost“ není tak nutná. Ukazují zastaralé vnímání, například to, že zisky a tržby musejí být spojeny fyzickou přítomností. A druhá je, že transakce uvnitř skupiny je možno ocenit tržně objektivně.

Lagardeová představuje dva návrhy, jak tuto situaci změnit.

První je zavést schémata minimálních daní. Daň by byla zaplacena, bez ohledu na to, kde byl zisk vytvořen. To by mohlo zbrzdit přesouvání zisků. Nebo by byla možnost zdaňovat přeshraniční služby, třeba mezi mateřskou a dceřinými firmami.

Druhá věc je vytvořit systém, který zdaňuje zisky – něco ve smyslu normálního výnosu z investice. Zisky platit z aktivit, které se odehrávají v dané zemi a zbytek by se rozdělil do dalších zemí, je to přístup „reziduální alokace zisku“. Klíčové je, jak rozdělit ten vyšší než normální zisk. Mohla by se brát v úvahu hodnota, která je vytvořena v zemi uživatelů, navrhuje Lagardeová.

A jak může pomoci MMF? MMF může dát technickou pomoc a má znalost o všech 189 členských zemích.

Lagardeová na závěr přiznává, že současná architektura mezinárodního zdanění je tvrdě zastaralá. Můžeme systém upravit tak, aby fungoval i pro nízkopříjmové země a zároveň tím obnovíme důvěru ve spravedlnost mezinárodního daňového systému.

K tématu jsme také psali.

Ilustrační foto: Autor – World Economic Forum from Cologny, Switzerland – The Global Economic Outlook: Christine LagardeUploaded by January, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24234745

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.