Lobbisté v EU protočili mezi roky 2017-2018 celkem 2 miliardy euro

Na 15 tisíc registrovaných lobbistů z celého světa ovlivňuje rozhodování Evropské unie s dopady na život občanů.

Při Evropské unii v Bruselu pracuje celkem 15 tisíc legálních lobbistů, píše článek Deutsche Welle. Ti zastupují zájmy konkrétních korporací a organizací a s pomocí legálních prostředků a na zcela právním základě lobbují ve prospěch korporací nebo organizace při rozhodování EU.

V EU existuje od roku 2008 Transparency Registrer, kde se musejí lobbisté či „vlivové skupiny“ registrovat a doložit svoje finanční a další zájmy. Registr byl odpovědí na kritiku EU týkající se neprůhlednosti přijímání důležitých rozhodnutí. Jenže Registr není uzákoněn, takže k registraci neexistuje povinnost a v EU mohou dál působit i neregistrovaní lobbisté. Kritici poukazují i na to, že nikdo požadovanou dokumentaci lobbistů neprověřuje, včetně finančních zdrojů, které mají k dispozici a které dle mínění expertů „chronicky“ podceňují.

I tak je Register Transparency jediným zdrojem informací o legálních lobbistech v Bruselu. Registr od lobbistů požaduje, aby uvedli sumy peněz, které mají na svou práci. Analýza Registru ukazuje, že mezi lednem 2017 a zářím 2018 měli lobbisté v EU k dispozici 2 miliardy euro. Většina z této částky připadala na lobbisty z EU. Pro srovnání: ve stejnou dobu měl lobbismus ve Washingtonu k dispozici 4,7 miliard euro.

V EU je 9 % lobbistů ze zemí mimo EU a jejich finanční vliv činí 11 %. Seznam vedou lobbisté z USA, kteří mají k dispozici 120 milionů euro, na druhém místě je Švýcarsko s 46 miliony, na třetím Norsko s 16 miliony euro. Japonsko je na čtvrtém místě s 5,9 miliony euro a Čína na pátém s 3,4 miliony euro. Rusko najdeme na osmém místě a má k dispozici sumu v hodnotě 3,4 milionů euro.

Ovšem američtí lobbisté jsou daleko za těmi ze zemí Evropské unie, uvádí dále článek. Druhou největší lobbistickou zemí je Německo s 231 miliony euro. Na třetím místě je Itálie s 226 miliony, na čtvrtém je Velká Británie s částkou 180 milionů euro a na pátém pak Francie se 140 miliony.

Celkově statistika ukazuje, že ze 30 největších lobbistů při EU je jich jenom pět ze zahraničí, tj. mimo EU. Hlavní lobbistickou zemí z EU je podle Registru Belgie se sumou 517 milionů euro. Důvodem je, že řada právních a konzultačních firem, které zastupují zájmy zákazníků z celého světa, se registruje právě v Belgii.

Pohled na strukturu belgické lobbistické množiny ukazuje, že celkem 43 % finanční částky nemá původ v zemích EU. Lídrem se ukazují znova Spojené státy s 16,6 miliony euro, ale opět se zde objevují Švýcarsko, Japonsko a velmi skromně i Čína, což je dáno podle experta tím, že v Číně není tradice lobbování.

Naopak lobbistická činnost z USA v EU narůstá. Podle Transparency International společnosti z amerického Sillicon Valley mezi roky 2014 až 2017 zvýšily výdaje na reprezentaci svých zájmů v EU o 278 %. Důvodem je, že EU přijala v poslední době řadu zákonů, které se věnují regulaci technologických společností – například zákon na ochranu osobních údajů nebo o autorských právech.

Dalším zdrojem nárůstu lobbistických zdrojů v EU bude podle očekávání odborníků Brexit. Velké výdaje se v tomto ohledu očekávají v případě britských společností, které by odchod z EU mohl poškodit.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.