Dozoru ECB se nelíbí „národní šampioni“

Kvůli potenciální mega-fúzi mezi Deutsche Bank a Commerzbank hrozí střet s Německem.

Ke kritice vytváření národních či evropských šampionů (tvoří součást nové průmyslové strategie Německa, o které jsme informovaly) se nově přidal i dohlížecí orgán Evropské centrální banky, informovaly Financial Times. Německo chce chránit svůj bankovní sektor fúzí dvou velkých firem, častým argumentem ve prospěch těchto fúzí je konkurenceschopnost na globálním trhu.

Andrea Enria, předseda Jednotného dohlížecího mechanismu, uvedl, že se mu idea národních či evropských šampionů nezamlouvá. Jenže spojení Commerzbank a Deutsche Bank má podporu německé vlády. Enria ovšem nehovořil konkrétně o tomto případu, vyjádřil se jen v obecné rovině, není tedy jasné, jak by Jednotný dohlížecí mechanismus tuto situaci řešil.

Enria tvrdí, že ho politické úvahy nezajímají a že se posuzuje udržitelnost předloženého projektu.

Německo ovšem začíná agresivněji chránit své vlastní zájmy. Právě ministr financí Německa je silným zastáncem fúze, on sám tlačil na Commerzbank, ve které má stát 15 % podíl, aby začala s Deutsche Bank jednat. A FT také připomínají průmyslovou strategii ministra Petera Altmaiera, která mimo jiné směřuje k vytvoření konkurence vůči Číně.

Jenže zástupci EU zatím dávají najevo, že se nemíní jen tak lehce vzdát politiky hospodářské soutěže. Ukazuje to i rozhodnutí komisařky pro tuto oblast Vestagerové, která zamítla fúzi firem Alstom – Siemens.

Enria také uvedl, že evropské banky jsou sice v lepším stavu, ale mají problém držet krok s americkými a asijskými investičními bankami v oblasti kapitalizace. Evropské banky nejsou vnímány se stejnou atraktivitou.

Dohled se netýká všech bank, ale jen 117 největších. S Brexitem ovšem nastanou změny, protože některé banky zřejmě odejdou z Londýna a přesunou se na kontinent. Enria také odrážel útoky směřující na velmi nízké úrokové sazby, řekl, že banky si s nimi musejí poradit, a že nízké úrokové sazby byly a jsou důležité kvůli hromadě špatných úvěrů.

Enria tvrdí, že je potřeba, aby se z Jednotného dohledu (SSM) stala transparentnější instituce, kterou by trhy lépe chápaly a která se bude řídit jasnými postupy. Enria si také postěžoval, že neexistuje žádný mechanismu absorpce šoků. Dalším problémem je držba státních dluhopisů, která vytváří neblahé propojení mezi vládami, tedy veřejnými financemi, a stavem bankovního sektoru.

Digitalizace by mohla podpořit přeshraniční bankovní služby. ING si vede dobře například v tom, že v zahraničí poskytuje jen online účty.

K tématu jsme už přinesli informace zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.