Každý druhý nezaměstnaný v SRN má „migrační kořeny“

Oficiální čísla tvrdí, že podíl osob s migračním pozadím mezi nezaměstnanými dosáhl vrcholu. Údaj ale není přesný.

Podle Spolkové agentury pro práci vzrostl podíl nezaměstnaných s „migračními kořeny“. Ovšem údaj o migračním pozadí je dobrovolný, uvádí Die Welt.

Podíl osob s migračním pozadím na zhruba 2,3 milionech nezaměstnaných dosáhl vrcholu, podílově se jedná o 46 %.

V kategorii „práceschopný“ s nárokem na pobírání dávek je podíl migrantů 57 %. Kromě nezaměstnaných do této kategorie patří i ti, kteří dostávají dodatečné sociální dávky.

Za posledních pět let došlo k navýšení podílu migrantů. V roce 2013 před migrační krizí tvořil podíl migrantů na nezaměstnaných 36 %, v případě dávek tomu bylo ve 43 %. Nárůst je potřeba vnímat z důvodů odlišného složení heterogenních skupin s migračním pozadím, jak tvrdí Spolková agentura práce.

Podíl nezaměstnaných uprchlíků zásadně ovlivňuje celkový vývoj. V prosinci 2018 dosáhla kategorie „práceschopní, kteří mají nárok na dávky a jsou spojeni s uprchlictvím“ 591 000 lidí.

Norimberské úřady upozornily na to, že data možná neposkytují celkově přesný obrázek skutečnosti. Údaj o „migračním pozadí“ je totiž dobrovolný.

Migrační pozadí znamená, že buď sama osoba, nebo alespoň jeden z rodičů nebyl narozen s německou státní příslušností. Toto kritérium splňuje 24 % občanů, každý druhý z této skupiny má ovšem německý pas.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.