Ruská společnost nesdílí společné hodnoty, je roztříštěná

Poslední výzkum ukazuje na značnou roztříštěnost ruské společnosti, které tak chybí hodnotová solidarita.

Podle posledního výzkumu ruských sociologů z výzkumné skupiny CIRKON chybí v ruské společnosti hodnoty, které by mohly konsolidovat větší skupiny občanů. Rusy spojují jen dvě – „zdraví“ v 76 % a „rodinné štěstí“ v 62 %.

Sociologové konstatují, že ruská společnost je hodnotově velice roztříštěná. „Hodnotová solidarita“, která by pomohla konsolidovat Rusy, chybí. 75 % dotázaných výzkumníkům potvrdilo, že jsou ochotni spojit se s jinými lidmi, pokud se jejich ideje a zájmy shodují. Podle výzkumu se to projevilo v parlamentních a prezidenských volbách (48 % dotázaných).

Horší výsledky sociologové získali dotazem na dobrovolné brigády, kterých se účastnilo na 26 % dotázaných, nezištně pomohlo jiným lidem v nouzi 9 % lidí, mítinků se zúčastnila 2 % respondentů a práci v obecně prospěšných organizacích se věnovala také 2 %.

Většina Rusů podle tohoto sociologického výzkumu nevnímá jako prostor pro konsolidaci ani náboženství. Občané s určitými hodnotami se jich ne vždy v praxi drží. Kupříkladu 37 % dotázaných, kteří se sami definují jako liberálové, je pro zákaz potratů. 19 % pak chce zakázat adopce dětí cizinci.

Hodnot s potenciálem celospolečenské shody je málo, konstatoval jeden z autorů výzkumu Igor Zadorin. Patří k nim zdraví a rodinné štěstí. Za to svobodu a nezávislost vnímá jako hodnotu jen 38 % dotázaných, lásku k vlasti pak 18 %.

Taková situace znamená problém pro politiky: „Orientace na zřetelné ideologické postoje je jistá jen u 3-4 % konkrétního elektorátu, což některé politiky nutí k populismu, aby se jim povedlo získat dostatečný počet volebních hlasů,“ řekl dále Zadorin.

Vláda tak má před sebou problém. Musí hledat cesty, jak konsolidovat společnost, která se stala příliš složitou. Podle sociologů už v ruské společnosti nejsou tradiční kategorie jako „důchodci“, ale vzniklo deset typů důchodců.

Na druhou stranu je takové hodnotové roztříštění společnosti pro vládu výhodné. Dostává volný prostor pro jakákoliv řešení, protože neexistuje dostatečně silná masa lidí, která by na ni mohla vytvořit tlak. Zadorin k tomu dodal, že takové aranžmá je vhodné jen potud, pokud se předpokládá, že nejde o rozvoj země.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.