Téměř 40 % Afričanů pomýšlí na odchod z vlasti

Miliony Afričanů uvažují o tom, že ukáží své vlasti záda. Každá čtvrtá osoba ochotná emigrovat chce jít do Evropy. To přináší problémy – v hostitelských zemích a zemích původu.

Zejména z ekonomických důvodů přemýšlí významná část populace v afrických zemích o emigraci, uvádí Frankurter Allgemeine Zeitung. Podle průzkumu Afrobarometru v průměru téměř čtyři lidé z deseti (37 %) uvažují o emigraci. 18 % uvedlo, že o tom „hodně“ přemýšlelo. Panafrická výzkumná síť Afrobarometr během posledních dvou let vedla rozhovor s téměř 46 000 Afričany ve 34 zemích.

Sklon k emigraci je vyšší u mužů (40 %) než u žen (33 %). Zejména mladí lidé jsou ochotni obrátit se zády ke svým domovským zemím. Téměř každá druhá osoba mezi 18 až 25 lety si to myslí. Potenciální emigranti nejsou ti nejchudší, ale spíše vzdělanější, a více městští než venkovští obyvatelé. Jejich hlavním důvodem je hledání práce (44 %) a naděje na útěk z obtížné ekonomické situace (29 %).

Mezi potenciálními emigranty již každý desátý učinil podle výsledků průzkumu Afrobarometru konkrétní plány a přípravy. To jsou přibližně 3 % obyvatel, píší výzkumníci. „Ale v absolutním vyjádření je to velmi významný počet potenciálních migrantů,“ dodávají. Poukazují na silný populační růst.

Podle prognózy OSN se očekává, že počet obyvatel Afriky se z dnešní 1,3 miliardy do roku 2050 zdvojnásobí. Podíl 3 % v současné době představuje přibližně 40 milionů lidí.

Obavy z přetížení

Na otázku týkající se cílových zemí odpověděla více než 1/3 potenciálních migrantů, že chtějí zůstat ve svém regionu. Více než čtvrtina (27 %) si vybrala Evropu za svůj cíl a 22 % Severní Ameriku.

Nejvyšší podíl zájemců o emigraci byl zaznamenán ve střední a západní Africe (Sierra Leone, Gambie a Togo). Odtud by chtěla emigrovat více než polovina obyvatel. Súdán a Libérie jsou také vysoko na seznamu, následuje krizí zasažené Zimbabwe, které zažilo vlnu emigrace do sousedních zemí stejně jako Jižní Afrika.

V severní Africe vyniká Tunisko, kde se podle průzkumu čtvrtina obyvatelstva domnívá, že „emigruje“. Nezaměstnanost mladých lidí v severní Africe je podle oficiálních údajů více než třetinová. Mnozí se dívají za Středozemní moře. V Maroku 13 % pomýšlí na emigraci „velmi“ a 23 % „trochu“.

Podle studie Pew Research Center citované Afrobarometrem se od roku 2010 nejméně jeden milion lidí přestěhoval ze subsaharské Afriky do Evropy.

Odborníci v Afrobarometru vidí příležitosti a rizika africké migrace. Ve svém závěru zdůrazňují problémy: jejich výsledky ukázaly, že je důležité „omezit migrační toky“.

V cílových zemích migrantů existují obavy z přetížení přijímacích kapacit. Na druhé straně africkým zemím hrozí, že ztratí značnou část svých vzdělanějších mladých lidí a budou trpět „odlivem mozků“.

Statistik: Prognose der Bevölkerung in den Kontinenten in den Jahren 2017 und 2100 (in Millionen) | Statista
Více na Statista

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.