Zpráva OSN: Životní prostředí je smrtící a zhoršující se chaos

Problémy je ale ještě možné vyřešit změnou stravování, obchodování a využívání energie či zacházení s odpadem, apelují odborníci OSN.

Podle poslední zprávy Spojených národů svět dnes trpí mnohonásobnými a stále vážnějšími ekologickými problémy, jež zabíjí milióny lidí ročně. Vědecká zpráva OSN tvrdí, že v důsledku klimatických změn, globálního zániku zvířat a rostlin, lidské populace stoupající k 10 miliardám, degradace půdy, znečištěného vzduchu a vody plné plastů, pesticidů a chemikálií měnících hormony, planeta čím dál více ohrožuje lidské zdraví.

Šestý Globální ekologický výhled (Global Environment Outlook) uveřejněný na březnové konferenci OSN v Nairobi, líčí hrozivou situaci planety v důsledku toho, že ekologické problémy navzájem reagují a jsou proto pro lidstvo o to nebezpečnější. V závěru konstatuje, že „neudržitelné lidské aktivity degradují ekosystémy země, čímž ohrožují ekologický podklad společnosti“.

Podle zprávy je tyto problémy možné vyřešit, pokud by lidé změnili způsoby stravování, obchodování, čerpání energie a zacházení s odpadem. Snad ještě není pozdě. Podle spoluautorů zprávy je ještě čas na změnu, ale okno příležitosti se rychle uzavírá.

Lidstvo čelí především dvěma hlavním problémům. Patří k nim globální oteplování a ztráta biodiverzity, protože tyto jevy jsou permanentní a mnoha způsoby postihují velké množství lidí.

Zpráva konstatuje, že pokud se situace nezmění, převýší globální teplota práh oteplování o 1° Celsia nad současné teploty, což mezinárodní dohody považují za nebezpečné. Zpráva uvádí následky klimatických změn pro lidské zdraví, ovzduší, vodu, půdu a biodiverzitu a rovněž varuje, že téměř všechna přímořská města a malé ostrovní státy jsou stále více ohroženy povodněmi v důsledku stoupající hladiny oceánů a extrémního počasí.

„Jsme svědky začátku období podstatného zániku druhů, který ohrožuje integritu planety a její kapacitu uspokojovat potřeby společnosti,“ upozorňuje zpráva s ohledem na téma diverzity planety.  Podle zprávy nejen, že každoročně umírají milióny lidí, ale nezdravý vzduch postihuje obzvláště „starší, nemocné a chudé občany a malé děti.“

Dalším problémem je znečištění vody. Zatímco oproti roku 2000 má nyní o 1.5 miliard více lidí přístup k čisté pitné vodě, kvalita vody se podle zprávy v mnoha oblastech zhoršila.  Rovněž plasty a další odpad pronikl do všech hlubin každého oceánu.

Dokument OSN také uvedl, že pokud nebudou podniknuty nápravné kroky, bakterie rezistentní bakteriostatikům ve vodních zdrojích budou kolem roku 2050 závažnou příčinou onemocnění a úmrtnosti na celém světě.

K dalším problémů patří kvalita půdy, která ztrácí úrodnost a užitečnost. Zpráva uvádí, že degradované oblasti, kde je obtížné pěstovat plodiny, nyní zabírají 29 % veškeré půdy.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.