Ukrajina má nový zákon o státním jazyce. Co to znamená pro ruštinu?

Ukrajinský jazyk se stává jediným jazykem pro celonárodní komunikaci. Ruština získala status jednoho ze sta jazyků národnostních menšin.

Ukrajinský parlament přijal 25. dubna zákon, který má zajistit užívání ukrajinštiny jako státního jazyka, tedy ve veřejném prostoru, netýká se užití soukromého. Jazyk bude povinně používán ve státním a komunálním sektoru, v medicínské a dopravní oblasti, při označování zboží a služeb, ve sféře umění a vzdělání, v masových médiích. Ruská mutace Deutsche Welle se zajímala, jak se nový zákon dotkne ruštiny.

Zákon nezakazuje užití ani ruštiny a ani dalších jazyků ukrajinských menšin. Vláda má povinnost jejich jazyková práva chránit a do půl roku od přijetí zákona by měla rozpracovat zákon o jazykových právech menšin v zemi.

Podle nového zákona má ale jenom ukrajinština status jazyka pro národní komunikaci. Znalost ukrajinštiny je pro státní zaměstnance povinná. Povinnost znát ukrajinský jazyk mají všichni občané Ukrajiny, včetně žadatelů o občanství.

Status ruštiny je od přijetí zákona následující: jde o jeden ze 100 jazyků národních menšin Ukrajiny. Její soukromé užití se nezakazuje, ale jenom ukrajinština má postavení komunikačního jazyka pro celostátní veřejnou komunikaci. Ruština je i nadále jazykem užívaným pro tištění knih, v televizi, ve vzdělávání a službách.

Ukrajinština nyní získává privilegované postavení – náklady knih v jiných jazycích nemohou převyšovat počet nákladů v ukrajinštině, webové stránky mají povinnost mít ukrajinskou verzi. Všechny kulturní akce musejí být ve státním jazyce, výlučně. Divadelní představení v jiných jazycích musejí mít ukrajinské titulky. Ve vědecké sféře se odborné práce mohou obhajovat buď v ukrajinštině, nebo v jazycích EU.

Zákon nezakazuje tisk v ruském jazyce, ale ukrajinština je povinným jazykem všech médií. Televizní programy v ruštině či jiných jazycích musejí být dabovány, nebo mít synchronní překlad. V celonárodních televizních kanálech je kvóta pro ukrajinštinu 90 %, v případě regionálních kanálů zbývá na ruštinu a jiné jazyky 20 % obsahu.

Do dvou let mají mít všechny noviny ukrajinskojazyčnou verzi a opak se bude trestat pokutami.

Ve stejném duchu budou vedena administrativní řízení – za diskriminaci ukrajinštiny budou udělovány pokuty. Ve školství se ukrajinština stává povinným jazykem v předškolní, školní a vysokoškolské výuce. V nižších ročnících a v mateřské školce se povoluje paralelní užívání ruštiny (či jiného jazyka menšiny) a ukrajinštiny. Ve vyšších třídách už má být výuka jen v ukrajinštině s tím, že pro výuku je povoleno i užití některého z jazyků EU. Přechod k tomuto systému je odložen na rok 2025.

Zákon také vyžaduje, aby magistři v lékárnách nebo pracovníci v dopravě napřed komunikovali ukrajinsky, až pak se mohou přizpůsobit prosbě klienta a přejít na ruský jazyk, aby klient dostal potřebné informace.

Podle sociologických výzkumů nepředstavuje jazyková otázka na Ukrajině palčivý problém. Ovšem jako problém ho vnímají „proruské“ politické síly v zemi, v parlamentu mu odporovali poslanci Opozičního bloku a Vůle lidu. Obě strany chtějí nový zákon zažalovat u Ústavního soudu. Tyto síly se také budou snažit udělat z nového zákona o jazyce jeden z prvků volební kampaně pro podzimní parlamentní volby. Autoři zákona se obhajují tím, že zákon kopíruje modely z EU.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.