Jaké výročí si vlastně připomínáme v květnu 1945?

Pavel Janíčko se zamyslel nad současnými výklady událostí z května roku 1945.

Už jen napsat titulek tímto způsobem vyžaduje určitý druh odvahy nebo přinejmenším smyslu pro nekonformní myšlení, neboť současná propaganda se už několik desetiletí snaží tuto skutečnost zpochybnit, ne-li zcela převrátit na ruby. Už redaktor „veřejnoprávní“ televize Jakub Železný hovořil o tzv. osvobození (měl tedy na mysli oblasti osvobozené sovětskou armádou, americká armáda osvobozovala nepochybně bez uvozovek) ve zpravodajské relaci tuším 6. 5., ve které následně široce rozebíral hrůzostrašné počiny komunistů, kteří odstraňovali památníky americké armády v západních Čechách.

Aniž bych chtěl toto jednání příliš ospravedlňovat, tak v tomto ohledu jsou tyto akce naprosto marginální ve srovnání s obrazoborectvím provozovaným po převratu v roce 1989, kdy se přemalovávaly a nakonec odstraňovaly tanky, likvidovaly pamětní desky, přejmenovávaly ulice, vymazávala jména čestných občanů nejrůznějších měst. A to raději nemluvit o situaci v Polsku, Pobaltí, na Ukrajině, v Maďarsku apod., kde jsou vyhrabávány a přemisťovány hroby sovětských vojáků a zcela přepisovány dějiny.

O těchto aktivitách se ovšem v našich mainstreamových médiích téměř nehovoří, a když, tak s pochopením pro city a pocity dříve „ujařmených“, dnes dokonale svobodných národů. Stejně tak se neustále opakuje tvrzení o komunistické bezprecedentní zvůli, kdy byli po válce někteří hrdinové protifašistického odboje neprávem perzekuováni. Ano, určitě mezi těmi několika desítkami letců z Anglie, kteří byli propouštěni z armády (a někteří z nich i odsouzeni do vězení za špionážní činnost) najdeme oběti justičních přehmatů a politických machinací.

Ale vzpomněl jsem si při této příležitosti na svou už dávnou dovolenou na řecké Krétě, kde jsem objevil při naší okružní jízdě pronajatým automobilem v několika tamních roklích pamětní desky (zatím tedy stále existující) připomínající řecké komunisty a antifašisty, kteří byli postříleni spojenými silami vzorně demokratické Británie a řeckých fašistů v „občanské“ válce v poválečném období.

Jak známo, desetitisíce Řeků se zachránily před vděčností britských věrozvěstů svobody emigrací do brutálních komunistických diktatur ve východní Evropě, včetně Československa. Stejně tak „denacifikaci“ západního Německa v režii Američanů po válce prováděli osvědčené nacistické kádry v armádě i v justici (Gehlen, Heusinger, Weizsacker) včetně finanční a právní podpory svých dalších soukmenovců a perzekuce např. válečných „zběhů“ z nacistického wehrmachtu a zákazu komunistické strany.

Vraťme se ale k našemu zpravodajství. Sledoval jsem ČT velmi pozorně, ale až do 8. května, jsem nezachytil nikde výraz Rudá, sovětská či ruská armáda ve spojitosti s osvobozením. Zato už někdy od 1. května bylo slyšet o průjezdech amerických vojenských vozidel Prahou (sic!) a zejména o „Slavnostech svobody“ v Plzni. Teprve večer 8. 5. nás paní Witowská uvědomila, že následující den bude jakési pokládání květin u hrobu sovětských vojáků a ilustrovala to pohledem na tyto hroby obklopené vlajícími ukrajinskými vlajkami.

Tak jsem si říkal, že je to další krok k „napravení“ komunistických lží o osvobození Československa jenom Rudou armádou, napříště se už naše děti a vnukové budou učit o osvobození ČR jenom Američany, vlasovci a ukrajinským frontem, který zřejmě zformoval na truc zločinci Stalinovi ukrajinský národní hrdina Bandera. Pak jsem ještě v několika vyjádřeních slyšel zajímavý výraz, že Rudá armáda „dorazila“ či „došla“ (do Prahy, do Osvětimi, do Berlína, do Varšavy apod.), asi nám tím chtějí naznačit, že těch 144 000 sovětských vojáků, kteří zahynuli na konci války na československém území, tady zřejmě padlo vysílením při tomto turistickém výletu, asi jim uvědomělé české a slovenské obyvatelstvo při předtuše budoucích hrůz nechtělo podávat ani vodu.

Taky nám někteří připomněli, že slavit osvobození 9. května byla jen komunistická mystifikace, neboť toho dne za prvé Praha byla díky vlasovcům, a hlavně Američanům v Plzni, už svobodná (těch několik set sovětských vojáků, kteří padli ještě toho 9. května, se zřejmě postřílelo navzájem nebo bylo zlikvidováno Stalinovou tajnou policií) a za druhé přece celé to osvobození neproběhlo jen v tento jeden den, takže to je vlastně komunistický fake a hoax.

A vůbec, zlotřilá Rudá armáda vpochodovala do Evropy jen proto, aby prosadila Stalinovy imperiální cíle a třeba to byl takový Stalinův „majstrštyk“, kdy se dohodl s Hitlerem, že jej přepadne, a tím vlastně dá jeho zájmům možnost se uplatnit a rozšířit své panství. Přece by se jinak po vyhnání Němců z území SSSR musely ty asiatské hordy zastavit a počkat na hrdinné Američany, až tu Evropu opravdu z čistě altruistických pohnutek osvobodí. Je jen otázka, jestli by se ti Američané bez likvidace asi 80 % německých vojsk na východní frontě do té Evropy vůbec dostali.

Naposledy jsem se v LN dozvěděl o aférce s odstraněním pamětní desky na Staroměstské radnici, kterou sejmuli, resp. neobnovili z důvodu údajné historické nepřesnosti. Tato deska byla instalována v roce 1946 a byl na ní vyjádřen dík Pražanů za pomoc Rudé armády a osobně maršálu Koněvovi „bojující Praze“. Je to nehoráznost. Naši dnešní svobodní a objektivní historici vědí přece mnohem lépe než tehdejší pamětníci květnových dnů v Praze, jak to bylo. To si jenom tehdejší zcela pomýlení občané Prahy mysleli, že jim Rudá armáda zachránila krky.

Ale dosti ironie. Tato diskuse o osvobození a „osvobození“ není jen jakousi hříčkou propagandy, ale má hlubší sociálně ekonomický obsah. Ostatně dějiny meziválečné Evropy, jasně ukazují, kde byly sympatie mezinárodního kapitálu v té době. Kapitalisté celého světa si přece uvědomovali, že Hitler je koneckonců „jejich člověk“ a především že má potenciál vyřídit si to s těmi bolševiky doma i v SSSR. Pak jim trochu přerostl přes hlavu, ale ty sympatie zde jsou dosud. A z pozice buržoazie vstup sovětské armády do několika evropských zemí a jejich následný vývoj socialistickým směrem skutečně nebyly osvobozením, ale osvobozením v uvozovkách.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.