Hlavní ruské opoziční strany z 90 % závisí na státních penězích

Skoro všechny příjmy parlamentní opozice jsou z federálního rozpočtu. Jediné Jednotné Rusko svoji závislost na federálním rozpočtu snížilo.

Opoziční parlamentní strany v Rusku jsou už z 90 % závislé na příjmech od státu, napsal byznysový deník RBK. Komunistická strana Ruské federace (KSRF), Liberálnědemokratická strana Ruska (LDSR) a Spravedlivé Rusko se z 90 % spoléhají na financování od státu, ukázala čísla za rok 2018. Naopak největší a nejbohatší vládní strana Jednotné Rusko svoji závislost na státním rozpočtu snížila.

Čísla za rok 2018 zveřejnila Centrální volební komise, které se politické strany musejí každoročně zodpovídat ohledně svého financování. Jedná se nový historický rekord závislosti na federálním rozpočtu. Strany získaly z rozpočtu celkem 4,56 miliard rublů.

Celkově dostala Centrální volební komise zprávy od 60 z 61 politických subjektů, které existují v Ruské federaci. Jenom strana Aliance zelených letos zprávu díky technické chybě nedodala.

Příspěvky od státu získávají v Rusku celkem čtyři parlamentní strany: Jednotné Rusko, KPRF, LDSR a Spravedlivé Rusko.

Vládní strana Jednotné Rusko zvýšila svoje příjmy v roce 2018 ve srovnání s předchozím roce o třetinu. Za rok 2018 vydělala 7,2 miliardy rublů, v roce 2017 to bylo 5,4 miliard. Jednotné Rusko je tak na federálních penězích závislé z 60 % (v roce 2017 to bylo 80 %).

Snížení je spojené s tím, že vládní stranu pravidelně financují státní firmy a má také zdroje z regionálních fondů podpory, míní politolog Alexandr Požalov.

KSRF si udržela svoji závislost na rozpočtu i v roce 2018. Dělala celkem 89 %, v konkrétních číslech byly její příjmy 2,6 miliard a 2,3 miliard z nich bylo z federálních zdrojů. V roce 2011 strana získala z rozpočtu jenom 19 %. Žirinovského strana LDPR měla 97 % svých příjmů z veřejných peněz. V roce 2011 to ale bylo jen 16 %. Spravedlivé Rusko v roce 2018 zvýšilo svoji závislost na veřejných penězích – 80 % jejích peněz je z rozpočtu, což ve srovnání s lety 2014 nebo 2015 nepředstavuje rekord.

Politologové upozorňují na to, že růst státní podpory je v období mezi volbami běžné. V době voleb stranám narostou prostředky od sponzorů, nekomerčních fondů a byznysu.

Politolog Požalov míní, že zvyšování podpory od státu a omezování vlivu sponzorů je v Rusku vědomá politika po roce 2012. Jsou tu ještě jiné finanční zdroje, které ale strany nevykazují jako příjmy, ale tyto zdroje mají také původ v podobě dotací ve státních penězích.

Článek se také věnuje tomu, jaké položky tvořily největší kapitolu výdajů konkrétních politických stran. Jediné Rusko a KSRF daly nejvíce na provozování svých regionálních poboček. LDSR zase na propagandu. Spravedlivé Rusko dalo nejvíce peněz na charitativní aktivity. V případě strany Jablko šlo nejvíce peněz na výdaje do volebního fondu.

25 z celkem 61 politických stran v Ruské federaci vykázalo nulové výdaje za rok 2018. Není to překvapení, protože většina z politických subjektů jsou v podstatě politické projekty, které jako regulérní strany nefungují a nevznikly.

Stát v Rusku nyní naznačuje, že by počet stran mohl být omezen. Podle šéfky Centrální volební komise Elly Pamfilovové v roce 2012 mohlo kandidovat jen 7 stran, v roce 2012 jich bylo 74 a nyní jde o 61 politických stran. Tendencí je ale snižování jejich počtu, sdělila.

V ruském originálu si můžete najít přehledné tabulky k financování hlavních stran i detaily o zákonných podmínkách pro financování politických stran v Rusku.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.