Představujeme novou e-knihu Jana Kondryse a Ondřeje Krátkého: Islám mezi tradicí a (post)modernitou

Před letními dovolenými je tu poslední vydavatelský počin !Argumentu pro všechny, kteří se chtějí vyznat lépe ve fenoménu politického islámu.

Představuje našim čtenářům a příznivcům třetí z naší řady e-knih, které nabízejí ucelenější průřez tvorbou našich autorů na stránkách !Argumentu. Tentokrát jsme připravili elektronickou publikaci dvou českých odborníků na Blízký východ Jana Kondryse a Ondřeje Krátkého pod názvem „Politizace, ideologizace, identita: Islám mezi tradicí a (post)modernou“.

Tématem nové knihy je zmapování politického islámu v jeho nejrůznějších podobách čili poměrně žhavé téma současnosti. Kniha obsahuje články na toto téma publikované v uplynulých dvou letech na stránkách !Argumentu. Vedle toho ale obsahuje několik článků nových, u nás nepublikovaných. Představujeme tak čtenářům jeden z cílů našeho snažení – systematicky sledovat problémy a trendy současnosti. Vydat jako třetí počin právě práci Jana Kondryse a Ondřeje Krátkého bylo proto nabíledni. Oba nám poskytli opravdu systematický, svižný a fundovaný pohled na konkrétní problém.

Politický islám i islám obecně jsou přitom témata, která často budí velký veřejný ohlas. Podobně jako v případě například Ruska a vztahů k němu je to téma, kde emoce a stereotypy či předsudky často brání v porozumění nuancím i komplexitě problému či tématu. Názor tu často předbíhá znalosti.

Odborníky si každá společnost vychovává také proto, aby jí pomohli vyznat se v současném světě. !Argument tu je od počátku i od toho, aby se snažil přispět kvalitní informovanosti veřejnosti, bez zjednodušování, bulvarizace a poplatnosti komerčním zájmům. Odborná práce a její popularizace je  stále víc činností ve veřejném zájmu. A to zvláště v případě témat, která mají kontroverzní ohlas a jejichž očividné zpolitizování se mísí s komerční medializací.

Knížku poskytujeme našim čtenářům a příznivcům ke sdílení zcela zdarma. Vznikla ale díky finanční podpoře, kterou nám poskytuje zatím jenom zlomek našich příznivců, takže je vpravdě naším kolektivním a solidárním dílem. Budeme rádi, když se další z vás rozhodnou pro podporu fungování, udržení a rozvoj našeho časopisu i pro podporu jeho nové multimediální platformy a dalších e-knih našich autorů.

Jsme tu pro lidi, kteří se nebojí myslet sami.

Celá kniha ke svobodnému stažení je zde: Jan Kondrys, Ondřej Krátký – Islám mezi tradicí a (post)modernou.

Přejeme poučné čtení!

Vaše redakce

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.