V katolické církvi se uvažuje o svěcení ženatých mužů

První přímá zmínka o ženatých kněžích se týká odlehlých oblastí Amazonie, kde je nedostatek katolického duchovenstva.

Na začátku týdne (17. června 2019) uveřejněný dokument Vatikánu zvažuje, že by se starší ženatí muži mohli stát kněžími pro vzdálené oblasti Amazonie. Jedná se o historický obrat, který by mohl umožnit podobné řešení i v jiných oblastech, kde je nedostatek kněží, informuje Reuters.

Doporučení připravil Vatikán pro říjnový synod biskupů v Amazonii a obsahuje také něco jako “oficiální ministrování” pro ženy, není však jasné, co se tím konkrétně míní. Synod se bude konat na konci října a sejdou se na něm biskupové z celé řady latinskoamerických zemí. Vedle otázky nedostatku kněží a jejího řešení se bude věnovat i ekologickým problémům a ochraně prostředí, včetně odlesňování Amazonie nebo nelegální těžby.

V případě kněžství se jedná o první přímou zmínku o možnosti, byť omezené, ženatých kněží v katolické církvi, a také o první zmínku týkající se ministrování církevních obřadů ženami. Dokument hovoří o řešení nedostatku kněží prostřednictvím „viri probati“, tj. mužů s osvědčeným charakterem. Mělo by se jednat o starší muže místního původu, výjimečné členy katolických společenství a otce rodin s odrostlými dětmi. Tito mužové by se mohli stát kněžími, „přestože mají založené a stabilní rodiny, aby garantovali svátosti, které provázejí a udržují křesťanský život“.

Doporučení stále považuje celibát za „dar Církve“, ale zdůrazňuje nedostatek kněží v odlehlých oblastech – současná situace v Amazonii znamená, že se zdejší komunity ocitají bez církevních svátostí celé měsíce.

Někteří katoličtí myslitelé připouštějí, že by tento krok mohl otevřít cestu k obsazování úřadu katolického kněze dalšími „viri probati“ i v jiných izolovaných oblastech světa. Papež František v roce 2017 v rozhovoru řekl, že je o podobném řešení ochoten uvažovat. Odmítl ale celkové zrušení celibátu v katolické církvi, neboť je chápáno jako ctnost, která kněze osvobozuje k tomu, aby mohli plně sloužit Bohu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.