Jak žít lépe a přestat ničit planetu?

K zastavení ztráty biodiverzity, celých biotopů a přírodních systémů, na kterých lidstvo závisí, je nutné provést čtyři kroky.

Podle květnové zprávy Mezivládní vědecko-politické platformy pro biodiverzní a ekosystémové služby (IPBES) je nyní ohrožena existence přibližně 12 % dosud známých živočišných a rostlinných druhů. A co je vážnější, lidstvo ničí celé biotopy a s nimi přírodní systémy, na nichž závisí komunity a ekonomické soustavy, napsaly Ana Paula Aguiarová, Pernilla Malmerová a Odirilwe Selomaneová.

Pokud chceme tento trend zvrátit, musí lidé provést čtyři zásadní změny, míní autorky.

Především musíme podstatně změnit existující legální, ekonomické a technologické systémy. Chráněné oblasti a legislativa sice zabránily vyhynutí mnoha druhů, ale jsou zapotřebí další ochranná opatření – a navíc změny mnohem zásadnější. Mezi mnoha možnostmi ekonomického vývoje do roku 2050 zpráva IPBES identifikuje dvě možné cesty, jak chránit přírodu a zároveň zvyšovat prosperitu lidí. Namísto obvyklých metod, jako je například snížení odlesňování nebo omezení exploatace druhů, se soustřeďuje na příčiny těchto problémů.

Zpráva došla k závěru, že je nutno redefinovat, v čem spočívá kvalita života, a zamítnout absurdní názor, že kvalitní, smysluplný život závisí na neustále rostoucí materiální spotřebě. Je totiž zřejmé, že v mnoha rozvinutých zemích životní spokojenost stagnuje, přestože spotřeba stále roste.

Řešení by se mohlo opírat o nový společensko-politický narativ, který by ukázal, že životní spokojenost jde ruku v ruce se snížením spotřeby a omezením odpadu i se snížením majetkové a genderové nerovnosti, jak naznačují skandinávské země. Navíc existují mnohé domorodé a místní znalosti, které mohou pomoci odhalit další způsoby, jak zvládat ekosystémy udržitelně, dodává článek.

Vzniká potřeba nového hospodářského paradigmatu, které se nebude zaměřovat jenom na HDP. Příklady jsou už na Novém Zélandu, který pracuje s rozpočtem pro blahobyt, nebo v Číně, která rozvíjí opatření pro „zelený HDP“.

Na druhém místě se změna musí týkat stravování. Nová zpráva IPBES upozornila na četné udržitelné zemědělské metody, které nejenže umožní zdravě živit rostoucí globální populaci, aniž by poškozovaly Zemi, ale zároveň zlepší kvalitu života. Jedná se například o integrovanou kontrolu škůdců a živin, biozemědělství, ochranu vody a půdy či zlepšení životních podmínek pro zvířata.

Menší spotřeba masa a mléčných výrobků a častější konzumace ořechů a zeleniny by umožnila zdravě živit deset miliard lidí, aniž by bylo nutné obdělávat více půdy. Třetina vyrobených potravin se nikdy nedostane na talíř, je nutné s tím skoncovat, podporujme plán snížit do roku 2030 jejich objem o polovinu. Je povzbuzující, že ve Francii, Německu, Itálii a v dalších zemích již byla zavedena opatření zabraňující supermarketům vyhazovat neprodané jídlo.

Za třetí, je nutné lépe zacházet s oceány. 55 % jejich plochy je nyní užíváno k průmyslovému rybolovu a stále častěji v nich končí splašky, plasty, přebytečná průmyslová hnojiva a další toxické látky. Udržitelné zacházení s oceány může opět zvýšit jejich rybí populace i ekonomickou hodnotu, ukazuje výzkum. Příští rok chce OSN dosáhnout dohody o nových mezinárodních směrnicích na ochranu oceánů.

Na čtvrtém místě autorky uvádějí lepší zvládání klimatické změny. Například snaha omezit globální oteplování intenzivním zalesňováním a pěstováním bioenergetických plodin může vážně poškodit biodiverzitu a křehké ekosystémy. Pečlivě plánovaná opatření by však mohla biodiverzitu zvýšit, kvalitu půdy zlepšit a rovněž zachycovat a skladovat oxid uhličitý.

Ochrana životního prostředí vyžaduje systémové změny, které přesahují úzké zaměření na biodiverzitu nebo klima, dodávají autorky, jejich nedílnou součástí je i boj proti chudobě a nerovnosti.

Změna se ale dá realizovat jenom pokud si uvědomíme, že současná situace je kritická. V minulých týdnech parlamenty Irska a Velké Británie vyhlásily mimořádný stav ohrožení klimatu a přírody. Autorky článku apelují na ostatní země, aby učinily totéž. OSN by ke svému 75. výročí v roce 2020 měla podle jejich mínění vyhlásit stav nouze planety, vedoucí k urychlení akcí zajišťujících její dlouhodobou udržitelnost.


Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.