Jaké úkoly stojí před Evropskou unií?

Ochrana klimatu, Brexit a migrace jsou na seznamu problémů, které EU čekají v nejbližší budoucnosti.

EU musí vyřešit velké problémy, píše Eva Steinleinová pro německou Tagesschau. Jedná se o ochranu klimatu, Brexit a migraci.

Poté, co budou vyřešena personální obsazení, se musejí členské země rozhodnout, jak budou dál žít s Velkou Británií, jakou vyjednávací strategii zvolí vůči USA a hrozbě cel a také, jak se postaví k čínskému projektu Hedvábné stezky. Nemluvě o tom, jak EU přispěje k ochraně klimatu.

Jsou tu i zásadní otázky jako: Posílí se kompetence EU nebo národních států? Jaké priority se odrazí ve finančním plánu? Kdo bude zajišťovat bezpečnost EU, snad evropská armáda?

Snížení emise skleníkových plynů, větší energetická efektivita a hospodaření s odpady. To jsou priority, neboť klimatická krize má obrovské náklady. Dramatický dopad může mít další uprchlická krize, když budou lidé odcházet z oblastí, které přestanou být obyvatelné.

Vedle mezinárodní cílů, které ztělesňuje Kjótský protokol a Pařížská klimatická dohoda, si EU stanovila i vlastní cíle, tzv. 20-20-20, tj. do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů, navýšit podíl obnovitelných zdrojů a zlepšit energetickou efektivitu. Nemluvě o tom, že se má prověřovat systém obchodování s emisními povolenkami. Existuje také přizpůsobovací strategie, která zahrnuje šetření s vodou například. Jenže zde už je realizace na členských státech.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.