Na trhu není dost německých dluhopisů

Německé výdaje se drží na uzdě, takže v eurozóně chybí nejbezpečnější finanční aktivum, píší Financial Times.

Německu se podařilo prodat své desetileté dluhopisy v hodnotě 3,2 mld. eur za záporný úrok. Poptávka po německých dluhopisech je veliká, ale i tak Německo nemíní masivně emitovat nové dluhopisy. Ba právě naopak, dluh k HDP v Německu klesá a zdá se, že tento rok se dostane i pod maastrichtské kritérium 60 %.

Kupodivu investoři nad tím nijak zvlášť nejásají, píší FT. Naopak jsou znepokojeni tím, že bezpečné aktivum eurozóny není k dispozici v dostatečném množství. To by mohlo vést k tomu, že banky nebudou mít bezpečné a kvalitní záruky (kolaterál). Evropská centrální banka by mohla mít problém, kdyby se rozhodla k pokračování své politiky kvantitativního uvolňování.

Německé veřejné výdaje se zkrátka drží na uzdě, ale sami Němci se budou muset zamyslet nad dopady svého skvělého trhu s „Bundy“ (Bund je přezdívka pro německý vládní dluhopis), který jaksi mizí.

Může být i dluhu příliš málo, ptají se FT? Je pravda, že pozornost eurozóny se soustředila jen na země jako Řecko či Itálie, které mají dluhu příliš mnoho. Němci se také hájí tím, že poptávka po vládních dluhopisech byla hnaná právě programy Evropské centrální banky.

Kritici ovšem tvrdí, že Německo má řadu problémů, které musí financovat – od špatného stavu infrastruktury po stav veřejných služeb jako celku. Německo neposlouchá, že svou politikou maří nutný fiskální stimul a místo toho se řídí svým ústavním zákonem, který de facto ani deficity neumožňuje.

Banky ovšem problém mají, neboť k půjčkám potřebují kvalitní kolaterál. A pokud ten dojde, co pak? Srovnání ukazuje, že dluhopisy s ratingem AAA tvoří v eurozóně jen 10 % HDP, kdežto v USA je to 70 %. Nedostatek německých dluhopisů indikuje i problémy pro ECB. Německý trh je podle pravidel už nyní oním „úzkým“ místem vzhledem k dalšímu stimulačnímu programu. V situaci recese bude nedostatek kvalitních cenných papírů ještě větší problém.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.