Německá vláda má plán proti rostoucí regionální nerovnosti

Dvanáctibodový program má zatím jen deklarativní charakter, za cíl si klade dosažení srovnatelných podmínek života v SRN.

V poslední době se v Německu zvětšily sociální a ekonomické rozdíly mezi městy a vesnicí a mezi prosperujícími regiony a těmi, kterým se dlouhodobě nedaří. Německá vlády nyní zformulovala odpověď na tento tíživý problém.

10. července byl zveřejněn nový vládní plán s názvem Náš plán pro Německo, který má zajistit srovnatelné životní podmínky ve všech oblastech Spolkové republiky.

Za tím účelem vznikla už v roce 2018 vládní komise, které předsedal německý ministr vnitra Horst Seehofer z bavorské CSU. Jeho rezort odpovídá nejen za vnitřní bezpečnost, ale i za „vlast“, což je nový termín v německém politickém slovníku. Jeho zavedení odpovídá nárůstu vlasteneckých nálad v Německu, zvláště pak ve východních regionech, kde posiluje strana Alternativa pro Německo.

Vláda se novým plánem snaží reagovat na signály voličů, kteří v poslední době podporují protestní strany. Spolu se spolkovými vládami se federální vláda chce zaměřit na „budování vlasti“, a to hlavně v oblasti zaostalých a zemědělských regionů.

Nový plán má celkem 12 bodů. Prvním z nich je nový systém dotací pro zaostalejší regiony. Od roku 2020 by dosavadní Solidární pakt II měl být nahrazen úplně novým dotačním systémem, který bude pokračovat v podpoře východních regionů, ale nově se zaměří i na problematické oblasti západního Německa.

Další bod programu předpokládá tvorbu pracovních míst v regionech s vysokou nezaměstnaností a málem pracovních příležitostí, zejména v menších a středně velkých městech. Pracovní místa by měl v těchto sídlech vytvářet zřizováním státních ústavů a dalších institucí především stát, protože byznys k tomu donutit nemůže. Vláda si představuje, že tyto kroky posílí kupní sílu obyvatel, což zase povede k růstu tržních mechanismů.

Vláda se chce zaměřit i na zlepšení kvality internetového připojení. Vysokorychlostní internet má umožnit efektivní fungování byznysu, včetně zemědělské výroby.

Na čtvrtém místě je potom zlepšení mobility a dopravní infrastruktury. Zde se má jednat hlavně o rozvoj veřejné dopravy (s výjimkou silnic, kam šla řada dotací v minulosti) a železnic. Například by mělo dojít k lepší provázanosti center hospodářského růstu s vesnicemi a málo obývanými regiony. Pátým bodem jsou investice směřující do vesnických sídel, kde by měla být posílena a zlepšena celková obslužnost. Jedním z bodů je i řešení problémů spojených s opuštěnými budovami.

Další zdroje by podle nového plánu měly směřovat do sociálního bydlení v regionech, do řešení vysokého zadlužení obcí, podpory občanské společnosti a dobrovolnictví v regionech, pomoci předškolním dětským zařízením, do posilování místních společenských vazeb apod.

Zatím se ovšem jedná jen o deklaraci cílů spolkové vlády, která ukazuje, jak v Německu chápou regionální politiku a jaké vidí priority v podmínkách tržní ekonomiky a spolkového zřízení Německa.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.