Mezi kvalifikovanými migranty v Německu je 39 % lidí z EU a 25 % z bývalého SSSR

Nová čísla ukazují nárůst vysokoškolsky vzdělaných absolventů z jiných zemí žijících v Německu.

V Německu v posledních letech prudce vzrostlo číslo lidí, kteří se narodili jinde a mají vyšší vzdělání. Svědčí o tom nová čísla Ústavu německé ekonomiky, která byla publikována 15. srpna. Od roku 2007 až 2017 se počet absolventů vysokých škol s jiným místem narození, než v Německu zvedl z 13,6 % na 18,7 %. V absolutních číslech se jedná o nárůst z 1,16 mil. na 2,32 miliónů. Započítávají se sem jak lidé, kteří získali diplom ve vlasti, tak ti, kteří ho získali až v Německu. Počet německých absolventů za stejnou dobu vyrostl o třetinu – na 10,1 milionů lidí.

Mezi cizinci je na prvním místě jako země původu Polsko. V roce 2017 na německém trhu působilo celkem 235 tisíc Poláků s vysokoškolskou kvalifikací. Na druhém místě je Rusko s celkem 225 tisíci. Na třetím potom Rumunsko (118 tisíc lidí). Na čtvrtém místě se nachází Kazachstán s 104 tisíci lidí. A pátá příčka patří Ukrajincům, kterých je 101 tisíc.

K dalším zemím patří potom Čína (82 tisíc lidí), Sýrie (78 tisíc lidí), Turecko (69 tisíc lidí), Francie (60 tisíc lidí) a Itálie (58 tisíc lidí), Indie (54 tisíc lidí) a USA (53 tisíc lidí).

Každý čtvrtý člověk s vysokoškolským diplomem mezi cizinci v Německu pochází z postsovětského prostoru. Němečtí výzkumníci vidí jako důvod pád železné opony. Zdaleka největší podíl mají ale členské země Evropské unie jako celek – z nich pocházelo v roce 2017 dohromady 906 tisíc lidí, čili v procentech pak 39 %. Očekává se, že vzhledem k demografickému vývoji se podíl migrantů z EU v Německu sníží.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.