Jiří Žáček: Ať žije stará dobrá fráze

!Argument přináší báseň Jiřího Žáčka z autorovy sbírky Sonetů z dob nedávných a dávnějších.

   Ať žije stará dobrá fráze,

pramáti mocných extází!

Tvrdíte, že vám neschází?

S ní se vám žije mnohem snáze.

 

Fráze je vaše pevná báze,

fráze vás věrně provází;

zbaví vás trapných nesnází

laskavým gestem dědy Mráze.

 

Propůjčí křídla, zboří hráze,

dodává smysl naší dráze,

jásáme, když k nám přichází.

 

Ať žije stará dobrá fráze,

která nás brání proti zkáze!

Co bychom byli bez frází?

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.