Ruská vláda má nový program investic pro zaostávající Dálný východ

Strategicky důležitý region se nejen vylidňuje, ale hlavně trpí nekvalitní infrastrukturou a vysokými životními náklady.

Ruský Dálný východ potřebuje do roku 2025 investice v hodnotě 11,5 bilionu rublů, píše deník Vědomosti v souvislosti s konáním Východního ekonomické fóra ve Vladivostoku.

Pro Rusko je obnova Dálného východu prioritou 21. století a podle mínění ruské vlády v tom má pomoci nový Národní program rozvoje Dálného východu do roku 2025 s perspektivou k roku 2035.

Ministr pro rozvoj Dálného východu a Arktidy Andrej Kozlov přiznal, že skutečnost, že Dálný východ zaostává ve všech aspektech života je výsledkem kumulování problémů neřešených několik desítek let. Dnes došly tak daleko, že se zde nestaví nové domy, sportovní komplexy, kulturní domy a nemocnice chátrají, řekl Kozlov. Ovšem jedním z hlavních problémů je úbytek obyvatel. Za posledních 27 let se populace zmenšila celkem 1,3 x – z 10, 5 milionu lidí v roce 1991 na 8,1 milionu v roce 2019. I když se odliv lidí v poslední době snížil, není to dost k rozvoji tohoto ruského regionu.

Plánované projekty mají vytvořit 130 tisíc pracovních míst, jenže problémem je nedostatek kádrů.

Lidé z tohoto regionu odcházejí z následujících důvodů: drahé živobytí (30 %), nízký rozvoj infrastruktury (28 %), malé příjmy (23 %), špatné klima (23 %), nekomfortní prostředí (19 %), nedostatek možností pro vzdělávání dětí (18 %) a pro seberealizaci (17 %) nebo kvůli problémům se získáním bydlení (13 %).

Region má také například jednu z nejnižších úrovní věku dožití v Rusku. Dříve tyto problémy kompenzovaly vysoké platy, což se v posledních letech už neděje. Platy klesly a jsou nad střední ruskou úrovní jenom o 10 % (dříve skoro o 24 %). Souběžně s tím tíží dálněvýchodní region téměř nejdražší životní náklady v Rusku: má nejvyšší platby za komunální služby, dopravu, potraviny a oděvy. Je zde mnohem horší dopravní infrastruktura a také sociální a komunální infrastruktura. Na 1000 předškolních dětí připadá jen 667 míst ve školkách. Vysoké dopravní ceny brzdí rozvoji byznysu.

Ruská vláda význam regionu zvonu zdůrazňuje od roku 2013 v souvislosti s „obratem na Východ“. Vláda se od té doby snaží o vytvoření přitažlivých podmínek k investicím na Dálném východě. V roce 2015 zde vzniklo zvláštní území ekonomického růstu a Vladivostok se stal svobodným přístavem. Přilákalo to investice v hodnotě 284 miliardy dolarů, výhledově pak dalších 640 miliard.

Od roku 2021 až do roku 2025 vláda počítá s investicemi v hodnotě 11, 3 bilionu rublů, které ale v rozpočtu chybí.

Přesto nový vládní program počítá s regionálním růstem ve výši 6 %, a to se může povést jenom tehdy, když přiláká dostatečné investice do výroby s vysokou přidanou hodnotou. Program a jeho autoři kalkulují se zvýšením produktivity práce a s novými soukromými investicemi v hodnotě 11, 5 miliardy rublů.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.