Spotřebitelé nemohou pořád táhnout americkou ekonomiku

Celou tíži růstu nesou na svým bedrech američtí spotřebitelé. Jak dlouho to vydrží?

Megan Greenová upozorňuje, že přesně nevíme, jak dojde k příští recesi.

Ekonomie je pochmurná věda, přiznává Greenová. 75 % ekonomů očekává v USA recesi do roku 2021. Ale když se podíváte na čísla, není tam jasná podpora pro toto tvrzení, i když se hovoří o obchodních válkách a o zpomalení americké ekonomiky. Ale klasické znaky jako nerovnováhy a bubliny nejsou patrné.

Spotřeba tvoří 70 % HDP, takže se recese musí dostat k americkému spotřebiteli. Otázka je, kdy se tak stane. Američané stále hodně utrácejí. Silné jsou i maloobchodní tržby.

Pracovních míst přibývá méně než v minulých letech, ale není to žádná tragédie a mzdy rostou. Sledují se dva indikátory, které mohou indikovat problémy – částečné úvazky a odpracované hodiny za týden. Ale obojí zůstává robustní, píše Greenová.

Takže indikátory neukazují recesi, ale je to spotřebitel, který nese celou tíži růstu. Znepokojivé signály se týkají zmíněné obchodní války, která může omezovat investice. Zpracovatelský průmysl už de facto v recesi je. Vyšší náklady na vstupy mohou vést k omezení nabírání nových pracovníků, může klesat ziskovost firem.

Vliv může mít i „korekce“ na finančních trzích. Je třeba pamatovat na to, že 10 % nejbohatších vlastní 85 % všech akcií držených Američany.

Důležitým indikátorem je rovněž důvěra spotřebitelů, která může být oslabena nejen dogmatickými tweety prezidenta, ale i neustálým varováním před recesí.

Spotřebitel je tedy oním klíčovým článkem řetěze. Recese jednoho dne přijde, ale nevím, čím přesně bude vyvolána. Je potřeba bedlivě sledovat všechny kanály, které vedou ke spotřebiteli.


Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.