Přímé zahraniční investice? Firmy se často jen vyhýbají daním

Nový výzkum šokuje – ukazuje, že 40 % toků v kolonce přímé zahraniční investice je…“finančním inženýrstvím“.

Financial Times přinášejí šokující odhalení pravé podstaty statistik o přímých zahraničních investicích. 40 % z toků je prostě „finančním inženýrstvím“.

Výzkum ukázal, že velká část zásob přímých zahraničních investic (PZI) je jen zdánlivý kapitál, jde o to, aby minimalizoval pasiva firem, nejde o faktické financování produktivní aktivity.

MMF a Kodaňská univerzita dospěly k zdrcujícím zjištěním: 40 % světových PZI, což je 15 bilionů dolarů, jen prochází prázdnými schránkami firem, které nevykazují žádnou aktivitu.

Jsou často jen způsobem, jak minimalizovat daňové povinnosti, tedy nástrojem finančního inženýrství.

FT tvrdí, že daňová reforma je pro země G7 prioritou. Téměř polovina PZI tohoto typu je spojena s Nizozemskem či Lucemburskem. K dalším zemím, které vykazují „falešné“ PZI patří samozřejmě ostrovy pod britskou jurisdikcí, Švýcarsko, Malta a Irsko. Tyto „investice“ tedy slouží k daňové optimalizaci.

Příklady jsou dobře známé: Apple skutečně nevyrábí své iPhony v Irsku, ani tam neprovádí design, ale přesto v zemi Apple vykazuje vysoké PZI. Irsko je specifický příklad, neboť právě až dvě třetiny investic tam evidovaných, jsou investice „falešné“.

Oficiálně sice existuje mezinárodní snaha utlumit přesuny zisků, studie nicméně ukazuje, že využívání PZI k vyhýbání se daním je stále častější.

Alex Cobham, předseda organizace Tax Justice Network, tvrdí, že přesun zisku byl dříve marginálním fenoménem, ale od Velké recese se stal skutečně systémovým rysem. „Takhle se dneska dělá byznys“, říká Cobham. Vidí ale naději v reformě, která by měla zisky přerozdělovat podle toho, kde probíhá skutečná ekonomická aktivita.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.