EU promýšlí novou plynovou strategii

Plynová energetická politika se má stát součástí „Evropského zeleného údělu“.

Mnohé v Evropské komisi překvapil nový a ambiciózní plán předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové ohledně klimatické změny. Nový plán oznamuje nové klimatické cíle k roku 2030 a 2050. Komise přitom v poslední době mlčela v souvislosti s velmi očekávanou reformou evropského plynového trhu.

Změnila se především terminologie: místo „plynového balíčku“ se nyní hovoří o „plynovém dekarbonizačním balíčku“. V daný moment se neočekává, že by tento balíček byl zveřejněn v roce 2020 a dokonce ne v roce 2021.

Cílem balíčku je vytvoření evropského regulačního rámce pro „zelený“ (obnovitelný nebo dekarbonizovaný) plyn, a to jak v případě zemního plynu (přechod od uhlí k plynu), tak pro bioplyny. Plyn se považuje za možnost, jak rychle dekarbonizovat energetický sektor.

V plynovém průmyslu si ovšem mnozí myslí, že se přechod k plynu (od uhlí) celkově zanedbával. Společnost Eurogas ve své studii v roce 2017 tvrdila, že užití plynu přispěje ke snížení emisí o dalších 5 % návdavkem za cílem EU, kterým je redukce o 40 % v roce 2030. Ohledně spoléhání se na plyn jako zdroj redukce emisí nepanuje shoda, a to především z dlouhodobé perspektivy. Studie Centra pro studium evropských politik předpokládá, že poptávka po plynu bude do roku 2030 stabilní nebo mírně poklesne.

Enviromentalisté a lobbisté z energetického sektoru souhlasí s tím, že EU potřebuje bezuhlíkový plyn k tomu, aby v roce 2050 měla ekonomiku bez emisí. Ovšem neshodují se na tom, jak toho dosáhnout. Eurogas trvá na dekarbonizovaných a obnovitelných plynech a chce pro ně veřejnou podporu. Enviromentalisté jsou opatrnější a zdůrazňují, že vodík neroste na stromech, některé z plynů jsou dobré, jiné nikoliv.

EU se nyní snaží vypracovat definice různých typů vodíku a dalších „zelených“ plynů nebo plynů s nízkým obsahem uhlíku s ohledem na jejich enviromentální stopu. Má se to stát hlavním pilířem dekarbonizačního balíčku EU.

Další informace najdete v původním anglickém článku.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.