Technologie v praxi: Automatizovaná chudoba v Austrálii

Automatizovaný systém zastaví platbu sociálních dávek a příjemci se pak nemají kam obrátit.

V Austrálii byly během 12 měsíců automatizovanou technologií pozastaveny sociální dávky o další jeden milion případů. Lidem to přináší nesmírné utrpení, jak na několika konkrétních případech popisuje autor článku Luke Henriques-Gomes, australský dopisovatel britského deníku Guardian.

Neblahá zpráva se australským příjemcům sociálních dávek oznamuje různými způsoby. Někdy přijde oznámení ve formě dopisu, častěji však prostřednictvím speciálního e-mailového portálu nebo SMS na smartphone. Zpráva je vždy stejná: „Vaše platby jsou pozastaveny.“

Pozastavení jsou stále častější a bude se jimi zabývat zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva, Philip Aston, který prošetřuje dopad digitální technologie na sociální záchranné sítě ve světě.

Australský sociální systém je často vychvalován jako nanejvýš efektivní a jako předmět závisti mnoha států, přestože například podpora v nezaměstnanosti patří mezi nejnižší v OECD.

Byrokrati společně s politiky přijali technologii a automatizaci s otevřenou náručí. Jako součást rozsáhlé digitalizační ofenzívy, která má být dokončena v roce 2022, se žádosti o sociální dávky provádějí online. Od roku 2013 jsou příjemci dávek přesunováni z areálů kanceláří Centrelink na online portál MyGov.

Lidé se nemají na koho obrátit

Středopravá koaliční vláda již čelí právním krokům ohledně schématu Robodebt, který podle kritiků na základě defektního algoritmu obviňuje příjemce dávek, že jsou systému dlužni. Podle Henriques-Gomese však byly zavedeny další změny, o nichž je zmínek méně: loňského roku vláda revidovala sankce vůči příjemcům dávek obviněných z šizení systému. V briefingu soukromě řízeným zaměstnavatelským agenturám, které spravují nový systém, shrnul vládní představitel požadované změny takto: „V zájmu zjednodušení administrativy bude proces automatizován v co největší míře.“

Obhájci sociální péče tvrdí, že následky jsou katastrofální. Během jednoho roku vedl tento nový přístup k zvýšení případů pozastavení dávek na 2,7 miliónů, tedy za 12 měsíců o jeden milión. „Změny v postupu rozhodování zvyšují množství automatických pozastavení,“ tvrdí politická analytička Simone Caseyová.

V rámci nejnovějších změn vláda upřednostňuje pozastavení dávek před sankcemi, v nichž byli lidé penalizováni za určitý přestupek. Počet těchto sankcí, které dříve uplatňoval úředník ručně, výrazně poklesly. Místo toho jsou dávky příjemcům odříznuty automaticky až do té doby, než přesvědčí poradce své pracovní agentury, že jsou odhodláni hledat práci.

Podle Caseyové, která jako konzultantka neziskových zaměstnavatelských agentur pravidelně spolupracovala s australskou vládou, byly poradcům postupně odebrány rozhodovací pravomoci o tom, zda a jak penalizovat (či nikoli) příjemce dávek, kterým mají pomáhat. Poradci mají méně možností uvážit, proč se příjemce sociálních dávek nedostavil na schůzku nebo zmeškal jinou povinnost. Zadají do systému kód, který okamžitě aktivuje pozastavení platby. Totéž platí, když příjemce dávek neoznámí prostřednictvím digitálních kanálů svůj příjem nebo nepotvrdí, že splnil požadavky ohledně hledání zaměstnání.

Data ukazují, že 80 % příjemců, jimž byly platby pozastaveny, se nijak neprovinilo

Nejdřív se tedy zastaví peníze a teprve potom se případ vyšetřuje; záměrem je povzbuzovat lidi, aby se řídili pravidly.

„V některých případech jsou osamělí rodiče bez peněz na jídlo pro děti přes víkend, protože se nepřihlásili a nenahlásili účast na schůzce,“ říká Adrianne Waltersová, vedoucí právnička v Centru pro lidská práva. „Počítač řekne: ‚Žádné platby‘ a lidé se nemají kam obrátit, dokud jejich poskytovatel zaměstnavatelských služeb znovu v pondělí neotevře. Když se pak se svou zaměstnavatelskou agenturou spojí, konzultant rozhodne, zda měli patřičný důvod k zmeškání schůzky. Pokud ne, dostanou ‚demerit point‘, což může vést k tvrdšímu penále.“

Analýza vládních statistik provedená pracovníky listu Guardian však ukazuje, že v 75 % případů byli příjemci dávek, kterým byly v rámci nového systému platby pozastaveny, ospravedlněni. Data ukazují, že za 12 měsíců bylo 2,7 miliónů případů pozastavení, ale bylo zaznamenáno pouze 654 000 demeritů.

Guardian, který sledoval nový systém od jeho zavedení, zjistil, že jsou neúměrně zasaženi bezdomovci a osamělí. Během šesti měsíců byly platby pozastaveny 55 000 bezdomovců, přestože v každém daném čase pouze asi 60 000 bezdomovců jsou příjemci sociálních dávek. Zároveň v rámci kontroverzního programu ‚welfare to work‘ pro osamělé rodiče s dětmi do pěti let 85 % příjemců dávek, kteří měli platby automaticky pozastavené, byli později ospravedlněni. Převážnou většinu tvořily svobodné matky.

Vláda tvrdí, že platby jsou obnoveny, jakmile se lidé znovu zapojí do systému. Pozorovatelé však zjistili, že v praxi to tak vždy nefunguje, například když v důsledku systémové poruchy digitální aplikace nemůže příjemce nahlásit svůj příjem na Centrelink.

„Systém má být velmi agresivní“

Nejvýmluvněji kritizuje tento systém Rachel Siewartová, senátorka strany Australian Greens, která říká, že „systém je zaměřen na to, aby byl vůči uchazečům o zaměstnání a lidem hledajícím práci velmi agresivní“. Postupně bylo totiž v Austrálii více zodpovědnosti předáváno příjemcům dávek, což stále častěji znamená používání technologie – online portálu nebo aplikace na smartphonu – k pravidelnému podávání informací a odpovědí vládě. Vláda doufá, že většina příjemců nebude chodit žádat o pomoc do kanceláří a místo se obrátí na poradce pomocí online platformy.

Siewertová nevěří, že systém bude fungovat: „Nejsem proti technologii jako takové, může však problémy komplikovat. A jsou skupiny lidí, kteří nemají stejné digitální dovednosti. Někteří starší lidé se po kariéře v oboru, který nevyžadoval technickou gramotnost, najednou ocitnou bez zaměstnání a tento přístup je odrazuje.“

Jiní kritici systému tvrdí, že skutečnou cenu platí lidé zapojení do systému. Například Waltersová z Centra pro lidská práva odkazuje na studii výzkumníků University of York, kteří došli k závěru, že sociální pokuty jsou neúčinné. Podle jejích slov „je to výchozí bod programu, který australským rodinám působí stres. A když se tento program automatizuje, automatizuje se rozhodování, čímž se v podstatě dopad zmnohonásobí“.

Vláda je však přesvědčena, že nový systém funguje. A navzdory obrovskému nárůstu pozastavených plateb sociálních dávek tvrdí, že většině lidí jsou platby obnoveny dříve, než jsou přerušeny. Navíc má nový systém z jejího hlediska jeden zřejmý přínos: Měl by ušetřit několik set miliónů dolarů.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.