Světová poptávka po ropě do roku 2040 (jen možná) poklesne

Scénáře MEA ukazují na to, že výrazný pokles poptávky po ropě by přineslo jen úplné plnění Pařížské klimatické dohody.

Prognóza Mezinárodní energetické agentury představila scénáře světové poptávky po ropě. Podle základního scénáře poroste poptávka z 96,9 milionů barelů za den v roce 2018 na 106,4 milionů barelů v roce 2040. Scénář bere v potaz částečné vyplnění plánovaných ekologických a energetických cílů.

Konzervativní scénář pak mluví o tom, že by se do roku 2040 jednalo o 121 milionů barelů za den. Nakonec v případě scénáře, který by odrážel důsledky vyplnění Pařížské klimatické dohody by se poptávka ropy zmenšila na 66,9 milionů barelů za den k roku 2040 a v roce 2050 by pak mohla poptávka klesnout až na 50 milionů barelů za den.

Základní scénář vidí jako hlavní motor poptávku v Indii a dále také na Blízkém východě. V případě Číny bude poptávka v roce 2030 činit 15,6 milionů barelů za den, v roce 2040 velmi mírně klesne na 15,5 milionů barelů. Jako faktor, který ovlivní poptávku po ropě, se uvádí zavádění elektronických aut do provozu. V roce 2040 se má jednat o 150 milionů aut.

V Evropě poptávka po ropě klesne: z 13,2 milionů barelů za den v roce 2018 na 8,7 milionů barelů v roce 2040, uvedla zpráva. Pokles se očekává i v USA: z 18,5 milionů barelů za den v roce 2018 na 15,1 milionů dolarů za den v roce 2040.

V případě Ruska nedojde prakticky ke změně. K roku 2030 zde poptávka po ropě poroste do 3,4 milionů barelů, aby v roce 2040 klesla na 3,2 milionů barelů denně. Odpovídá to číslu v roce 2018.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.