Statistici poukázali na v rámci EU značné rozdíly ve věku dožití mužů

Nejnižšího věku se muži dožijí v Litvě, dalších pobaltských zemích, Bulharsku, Rumunsku a také v Maďarsku. Nejvyššího v Británii, Nizozemsku nebo Itálii.

Podle informací Eurostatu, statistické služby EU, se mezi třemi sledovanými roky 2015 až 2017 věk dožití v případě novorozeňat mužského pohlaví určuje na 78,1 roků. V průměru se muži v EU dožijí o 5,4 roku méně než ženy.

Výzkum ukazuje rozdíly v rámci EU. V Madridu a v centru Londýna se muži mají dožít nejvyššího průměrného věku, a to 82 let. Hned za nimi jsou regiony v Itálii a v Británii. Naopak nejnižšího věku dosáhnou muži ve dvou regionech Litvy, pouhých 69,7 let. Podobně na tom jsou oblasti v pobaltských zemích, Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku.

Propast se projevuje také ve srovnání s průměrným věkem dožití u žen. Ve zmíněných litevských regionech se ženy dožijí v průměru o 10 let více než muži. Celkově je v této kategorii genderová propast vysoká právě v pobaltských zemích (přes 7,5 let rozdílu). Vysoké rozdíly jsou ale i v regionech Polska, Rumunska a na francouzském ostrově Guadeloupe.

Naopak skoro žádná genderová propast neexistuje v případě francouzského regionu Mayotte, kde je rozdíl jen 1,1 roku. V holandském regionu Flevoland  je předpokládaný rozdíl věku dožití mezi muži a ženami 2,8 let. Rozdíl mezi 3 až 3,2 lety se pak našel také ve třech regionech Velké Británie a v pěti regionech Holandska.

Zdroj: Eurostat

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.