Oxfam: 20 milionů lidí ročně přijde o domov díky klimatickým katastrofám

Povodně, lesní požáry, bouře, sucha nebo zvyšující se hladina moří se nevyhýbají nikomu. Nejhůře ale dopadají na chudé.

Podle neziskové organizace Oxfam donutí katastrofy spojené s klimatickou změnou, například povodně nebo lesní požáry, opustit domovy kolem 20 milionů lidí ročně. Před těmito dopady není uchráněn nikdo, ale největším rizikům čelí chudí.

Nová studie tvrdí, že klimatické katastrofy připravily v posledních deseti letech o domov asi 20 milionů lidí ročně. Zpráva se věnovala analýze počtu lidí, kteří se mezi roky 2008 až 2018 v souvislosti s klimatickými katastrofami ocitli bez domova. Zpráva využila dat od vlád i mezinárodních statistik.

Zpráva Oxfamu například konstatuje, že dnes platí, že 7x více lidí ztratí domov díky cyklonům, povodním a lesním požárům než díky zemětřesením nebo výbuchům sopky či v důsledku konfliktů. Rizika ale nejsou rovnoměrná: chudí lidé v zemích jako Indie, Nigérie nebo Bolívie mají 4x větší šanci přijít o domov ve srovnání s obyvateli bohatých zemí jako jsou USA.

Oxfam také konstatuje, že v poslední dekádě vzrostl počet katastrof spojených s extrémním počasím celkem 5x.

Ztráta domova v důsledku takových katastrof pak vede ke zvýšení nákladů a ohrožuje sociální stabilitu v zemích, které se často s jen malými prostředky snaží situaci lidí bez domova uřídit.

Na rozhovorech o klimatu pod záštitou OSN v Madridu se environmentální a rozvojové skupiny pokoušejí o vznik fondu, který by finančně pomohl zemím, jež čelí klimatickým katastrofám (vlny veder, sucha, povodně a bouře, zvedání hladiny moře). Chudé a zranitelné země by měly dostat kolem 90 miliard eur pomoci.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.