Jak zreformovat zkorumpovaný kapitalismus?

Dnešek charakterizuje nestabilní rentiérský kapitalismus, slabý růst produktivity, nerovnost a upadající demokracie. Co s tím?

Martin Wolf pro Financial Times píše, že musíme urgentně vyřešit problémy jako je velká nerovnost, oslabená konkurence, slabý růst produktivity a upadající demokracie.

Už Aristoteles dobře vypozoroval, že velká střední třída napomáhá fungující „ústavní demokracii“, jak bychom to dnes nazvali, píše Wolf. A není divu, že země jako USA a Velká Británie, které se propadají k demagogii, mají tak obrovskou nerovnost.

Wolf se odvolává na jeden ze svých starších článků, v němž apeluje na změnu kapitalismu – musí to být systém, který dává všem oprávněnou naději, že budou sdílet plody dynamické ekonomiky. Nyní ovšem, kritizuje Wolf, máme nestabilní rentiérský kapitalismus, slabý růst produktivity, nerovnost a upadající demokracii.

Reakcí není zapomenout na technologický pokrok, zničit globalizaci a svrhnout tržní ekonomiku. Je potřeba kapitalismus zreformovat. Abychom zachovali svobodu a demokracii, musíme provést změny, apeluje Wolf a rozepisuje konkrétní politiky.Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

První je otázka konkurence. Wolf chválí knihu Thomas Philippona The Great Reversal, která ukazuje, že konkurence v USA je slabší, než se obecně má za to. Je potřeba obnovit aktivní politiku hospodářské soutěže. Wolf píše, že koncentrace na trzích je příliš velká a míra zisku nadměrná. Koncentrace vede k nižším mzdám a také cenám pro spotřebitele. Dále Wolf uvádí příklady silné akviziční aktivity u firem jako Microsoft, či Google a tvrdí, že taková koncentrace tržní a politické moci je netolerovatelná.

Další je otázka financí. I zde se Wolf vrací ke knize The Great Reversal a uvádí, že za 140 let navzdory technologickému pokroku neklesla cena za finanční zprostředkování. V zemích je příliš mnoho dluhů. A nabízí se radikální řez: navýšit kapitálové požadavky bank a také, vrací se Wolf ke svému oblíbenému tématu, zrušit daňovou odpočitatelnost úroků.

Třetí jsou korporace. Cesta maximalizace hodnoty pro akcionáře ukázala plně své chybné stránky. Firma má řešit problémy ziskovou cestou, a ne ziskem vytvářet problémy. Je potřeba nových zákonů i když Wolf uznává, že zde je síla lobby drtivá.

Pak je tu nerovnost. Jak už Aristoteles vypozoroval, za určitou hranicí je nerovnost pro společnost nebezpečná, rozkládá ji. Zpomaluje růst a snižuje sociální mobilitu. Zde bude potřeba přijít s novou daňovou politikou proti daňovým únikům. Také slušná minimální mzda, dobré vzdělávání pro mladé, to jsou cesty kupředu.

A nakonec, uzavírá Wolf, naše demokracie potřebují oživit. Hlavní starost způsobují velké peníze v politice a role médií. Když si peníze kupují politiky, pak hovoříme o plutokracii, ne o demokracii. Bez politické reformy toho moc neprosadíme. Nesmíme akceptovat status quo, nabádá Wolf, jinak zažijeme kolaps demokratického kapitalismu.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.