USA svírá dluh studentů. Jedná se o 1,6 bilionu dolarů

Břemeno studentských dluhů v USA se nyní týká 45 milionů lidí. Jsou důsledkem snižování státního financování univerzit.

45 milionů studentů splácí své dluhy federální vládě, neboť u ní hledali pomoc při financování svých studií. Tzv. mileniálové ve věku 25–34 let tvoří jednu třetinu této skupiny.

Pro tuhle generaci není vyšší vzdělání něco, co by jim zlepšilo život. Nedosáhli díky němu prosperity a naopak za sebou vláčí enormní břemeno dluhů. Téma se bezesporu projeví i v prezidentské kampani v příštím roce, píší Financial Times. Politici se budou muset k dluhové krizi studentů nějak postavit.

Dluh studenti řeší různě, řada z nich už ve dvaceti letech vyhlásila osobní bankrot, jiní kumulují několik zaměstnání. Dluh je významný i makroekonomicky, podepisuje se na nižším podílu vlastnictví nemovitostí, a také na nižší kupní síle. Prezident Donald Trump už dříve hovořil o tom, že velikost dluhu je nepřípustná, ale nic významného se v praktické politice neprojevilo. V roce 2019 činil studentský dluh 1,6 bilionů dolarů.

Krize v USA je prý způsobena především škrty ve státním financování. Po každé recesi se podíl státního financování snižuje a v letech růstu se už nikdy neobnoví. Univerzity přesouvají stále větší náklady na studenty, kteří se více zadlužují. Na příkladu řady studentů, které FT popisují, se ukazuje, že titul není cesta k lepšímu životu, ale spíš luxusním statkem pro vyšší třídu.

Titul už totiž nepřináší takové zisky jako dříve. Vždyť příjmy v USA dlouhodobě stagnují. Americký systém „podpory“ vše jen zhoršuje i tím, že při splácení dluhu fungují vysoké úroky, nemluvě o tom, že dluh se nepromíjí ani po 30 letech.

Břemeno studentských dluhů zvyšuje dále nerovnost, více postihuje Afroameričany a Hispánce. Trumpova „cesta“ je další snižování peněz pro ministerstvo školství. Naproti tomu demokratičtí kandidáti na prezidenta, Elizabeth Warrenová a Bernie Sanders, chtějí prominout dluhy a financovat to zvýšením daní bohatým.

Některé státy se snaží více dotovat školství, ale postup je velmi pomalý. A studenti mezitím přiznávají, že dluhy za školné budou splácet do konce života.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.